בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

כיצד קובעים תאריך לברית מילה?

תוכן עניינים

נולד בין השמשות מה הדין?

נולד בין השמשות מונים לו מהלילה ונימול לתשיעי שהוא ספק שמיני ואם הוציא ראשו חוץ לפרוזדור מבעוד יום או ששמעו אותו בוכה אפילו נולד אחר כמה ימים מונה לו ח 'ימים מיום שיצא ראשו או מיום ששמעו אותו בוכה:

הגה: ויש אומרים דוקא בסתם אבל אם אמו אומרת דהתינוק היה מונח בבטנה כמו בשאר פעמים ולא היה לה חבלי לידה כלל אע"פ ששמעו בוכה מונין לו מיום הלידה דאע"ג דלא שכיח שיבכה בלא הוצאת הראש חוץ לפרוזדור מ"מ האם נאמנת לומר שהיה מונח כמו בשאר פעמים ובכה (בא"ז בשם תשו' ר' יואל הלוי והוא במהרי"ו סי' כ"ה):

תינוק שנולד אחרי השקיעה (לפני צאת הכוכבים) נימול ביום התשיעי. מכיוון שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, עדיף למול יום מאוחר יותר ולהיכנס לספק ימים 8-9, מאשר להקדים ולהיכנס לספק ימים 7-8. זאת משום שהיום השביעי הוא עדיין לא זמן המצווה ואין אפשרות למעשה לקיים את מצוות הברית, אך ביום התשיעי לכולי עלמא זו מצוות מילה (אמנם לא בזמנה על פי הדין, אך זמן שיש בו חלות מצוות ברית). 

קביעת זמן הלידה 

משמע מדברי השו"ע שהוצאת הראש[1] נחשבת כזמן הלידה. כדאי לבדוק במכתב השחרור מבית החולים מתי בדיוק התרחשה הלידה. שלישי ב- 22:00 בלילה למשל נחשב ליום רביעי! דבר נוסף: אם הזמן הרשום במכתב השחרור הוא אינו בטווח של חצי השעה הסמוכה לשקיעה (לפני או אחרי) אין בעיה, אך אם זמן הלידה הוא בתוך חצי השעה הסמוכה לשקיעה יש לבדוק בצורה מדויקת מתי הייתה הלידה.

ככל שהלידה הייתה קרובה יותר לשקיעה, כך צריך לבדוק בצורה מדויקת יותר. איך נבדוק זאת? נשאל את ההורים האם הם יודעים, ואם עדיין נותר ספק כדאי לברר האם בית החולים מקפיד לרשום את השעה או לא. במקרה שלא הצלחנו לברר מתי הייתה הלידה במדויק (אם הייתה סמוכה לשקיעה), אזי דוחים את הברית ליום שלאחר מכן. 

אם התינוק נולד חצי שעה לפני/אחרי השקיעה ויש לחקור מהי שעת הלידה בדיוק, יש נפקא מינה בין בתי החולים.

בבתי חולים מסוימים (שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה) שעת הלידה חשובה ביותר ומקפידים לרשום אותה בצורה ברורה, וישנם מקומות שבעיניהם שעת הלידה פחות חשובה ולא בהכרח מקפידים על רישום של זמן מדויק. 

יתר על כן, ישנם בתי חולים שזמן הלידה נקבע על פי יציאת השליה, דבר המתרחש זמן רב לאחר הלידה. בבתיהחולים: שערי צדק, לניאדו ומעייני הישועה כותבים במדויק לפי הוצאת הראש, אך בשאר בתי החולים לפעמים לא מדייקים וכותבים שעה משוערת.

תינוק שנולד בשקיעה 

במקרה בו הילד נולד (הוציא את הראש) בדיוק בדקה של השקיעה – צריך לעשות בירור מדויק לגבי שעת השקיעה. למשל, בית חולים שערי צדק נמצא על הר די גבוה. יש מחלוקת איך לחשב את השקיעה במקום כזה, וכבר היה מקרה שבו התקשרו לרב סופר (מחבר לוח "עיתים לבינה", המכיל את זמן השקיעה המדויק עבור כל מקום בירושלים), בדקו וגילו שהשקיעה הקדימה את הלידה בכמה שניות, כלומר התינוק נולד אחרי השקיעה[2]

כבר הוזכר בשיעור הקודם שסתם כך אסור לדחות את הברית, אך לצורך רפואי או הלכתי מותר ומצווה לדחות את הברית. 

מה דין תינוק הנולד לאחר כניסת שבת, אם נולד לפני השקיעה אז וודאי שמילתו תהיה ביום השמיני, השאלה היא אם נימול לאחר השקיעה, מתי יהיה צריך לומר אותו? נחלקו הפוסקים בדבר זה: לפי הרב עובדיה-כל עוד התינוק נולד עד 20 דקות אחרי השקיעה נחשב ספק, וספק לא דוחה שבת, ולכן מלים אותו ביום א' הבא, לדברי הרב בן ציון הזמן הוא 25-27 דקות לאחר השקיעה, ואילו החזון איש אומר שעד 35 דקות אחרי השקיעה נחשב כספק ומלים אותו ביום ראשון, אך אם נולד לאחר זמן זה, ללא ספק נולד בשבת והברית תהיה ביום השמיני, בשבת הבאה.

במקרה שהתינוק נולד במוצאי שבת, אפילו דקה לאחר השקיעה- נמול ביום א.'

אם נולד כשהיו נראים ברקיע כוכבים קטנים מאד יש לסמוך על הכוכבים לספק למול למחרת כיון שלא היה לא שבת ולא יום טוב ואע"פ שהיה הרקיע מזהיר כעין אורה של יום, אם לאלתר כשהוציא הולד ראשו חוץ לפרוזדור נראו ג' כוכבים בינונים יש לסמוך עליהם שהוא לילה אפילו הוא למחר שבת אבל אם שהו אחר כך אם לפי השיהוי נראה להם שהיה יום בהוצאת הראש אין להם אלא מה שעיניהם רואות ויהא נימול לח' אפילו אם יארע בשבת:

סעיף זה לא מעשי בימינו, מפני שהיום קובעים לפי השעון ולוח שנה ולא לפי הכוכבים. אם נולד במנח עכוז וכן אם נולד בניתוח קיסרי אזי קובעים לפי רוב הגוף. בדרך כלל משך הזמן בין יציאת הראש ליציאת הגוף הוא פחות מדקה. 

אין דבר זה תלוי בתפילה אם התפללו מבעוד יום לא להקל ולא להחמיר:

זהו סעיף מעשי לימינו. אם התפללו אחרי פלג המנחה, קיבלו שבת, ואף האישה כבר הדליקה נרות ואז נולד התינוק לפני השקיעה (נולד ביום שישי לפני השקיעה אחרי קבלת שבת) – נמול את התינוק ביום שישי. 

אגב, הולכים לפי הזמן של אותו מקום, אם התינוק נולד בארצות הברית ביום שלישי ביום כשבארץ ישראל כבר נכנס ליל רביעי, ואז הגיעו לארץ למול, מלים לפי יום שלישי, למרות שלא עברו 8 ימים מעת לעת. מה שקובע הוא מספר ימי ה'בראשית' ולא חשבון מעת לעת (שלא כמו אחרי חולה בכל גופו).

הערה: כל מצב נדיר הן מבחינה רפואית והן מבחינה הלכתית כדאי להתייעץ. 


[1] במצב שלא רואים (נניח לידת בית והפסקת חשמל) בכי התינוק קובע.
[2] הרב בן ציון זצ"ל אומר שכל תינוק שנולד משתי דקות לפני השקיעה נמול ביום אחרי, כי הלוח והשעונים לא מספיק מדויקים, ולכן דחו את הברית. הרב עובדיה כנראה כן מקל בדקה לפני השקיעה.

פרטי המחבר

השאר תגובה

"ברית קודש" חוברת עבור מוהל יהודי עם כל המידע ה- הלכתי, רפואי, מעשי, כולל הסברים תמונות ואיורים, תוכלו למצוא את כל התוכן הרלוונטי למוהלים.

מבית מכון עליה
בית מדרש גבוה להלכה למעשה

הקורסים ב'מכון עליה'
מאמרים נוספים
תיק כלי מילה מהודר בשווי 1,850₪ במתנה! לנרשמים לקורס מוהלים
אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש למוהל בפועל במתנה!

אתה תהיה מוהל!

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברית מילה שחל בשבת, מה הדין?

הסימן עוסק בברית בשבת. יש הרבה הלכות בדבר. ברית בשבת היא 'חרב פיפיות' – אם עושים את הברית כפי שצריך מה טוב, אך אם לא יש חשש לחילול שבת.

קרא עוד »
הלכות ברית מילה
הלכות למוהל
מכון עליה

ברכות הברית מילה – חלק ג'

סימן רס"ה – סעיף ו' היכא דאפשר עבדינן למילה בעשרה והיכא דלא אפשר עבדינן בפחות מעשרה: המנהג הוא לערוך מילה בעשרה. חוזקו של מנהג זה

קרא עוד »
חושב להירשם?
עכשיו זה הזמן המתאים!

אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש לעבודה בפועל במתנה!
לך נשאר רק ללמוד.
מהר להירשם המתנות הם לזמן מוגבל!

ערכת שוחט מהודרת

בשווי 1,900₪ במתנה
למשתתפים בקורס שחיטה

שולחן מקצועי וערכת סופרים

בשווי 1,750₪ במתנה
למשתתפים בקורס סופרי סת"ם

תיק כלי מילה מהודר למוהל

בשווי 1,850₪ במתנה
למשתתפים בקורס מוהלים

שולחן אור וספרי לימוד

בשווי 400₪ במתנה
למשתתפים בקורס משגיחי כשרות
ימים
שעות
דקות
שניות
הרשמה לקורסים לחרדים