קורס משגיחי כשרות

הכשרת

משגיחי כשרות

שעל ידי 'מכון עליה'

משגיח כשרות צריך יותר מכולם להקפיד ולדקדק כחוט השערה מהסיבה כפי שהזכרנו למעלה שהרבה אנשים סומכים ובטוחים על מוצא פיו.

מהסיבה הזאת, ההכשרה מעוברת על ידי גדולי המשגיחים שליט"א בישראל ובעולם כולו.

בזכות הקפדנות הזו זכינו לגדל אלפי משגיחים שפזורים בכל רחבי העולם ועושים חייל בתחום הכשרות למהדרין.

שולחן אור וספרי לימוד בשווי 400₪ במתנה!

אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש למשגיח כשרות בפועל במתנה!

על הקורס:

אדם אשר מועמד להיות משגיח כשרות צריך להוכיח אחריות רבה, כנות ואמינות שהרי על מוצא פיו סומכים אלפי מבני התורה.

אנו במכון עליה ניתן לכם את כל הכלים ואת הידע הנדרש כדי שתוכלו להצליח בהצטיינות את המבחנים של הרבנות הראשית לישראל.

כל החומר הנלמד במהלך ההכשרה הצטבר ונאסף מהניסיון הרב שלנו ועל ידי גדולי המשגיחים בארץ ובעולם. דבר שנותן הסתכלות עמוקה לכל הפלגים בחברה והצרכים השונים.

מטרות הקורס:

מטרת הקורס הינה להקנות לכל המשתתפים ידע הלכתי רב בכל תחומי תהליכי ייצור מזון.

שילוב בין חומרי כימיים לבין ייצור מזון, מליחה ותרומות ומעשרות בשילוב עבודה מעשית.

התלמידים ייחשפו לעולם מופלא של חידושי הטכנולוגיה בהלכי ייצור מזון ובעיות כשרות נפוצות. הרצאות מטובי הרבנים בנושא כשרות המזון ותהלכי ייצור מזון.

בסוף הלימודים יידרשו כל המשתתפים להגיש עבודת גמר בנושא השגחה ותהליכי ייצור מזון.

פרטי הקורס:

הלימודים בהוראות בהנחיות ובפיקוח הרבנות הראשית לישראל. מבחנים ע"י הרבנות הראשית לישראל.

משך זמן הקורס

הלימודים מתקיימים פעם בשבוע במשך כ- 4 חודשים משעה 19.00 עד 21.30.

מקצועות הלימוד העיקריים

א. הלימוד בהתאם לתוכנית הלימודים המוגשת לנו ע"י הרבנות הראשית לישראל.

ב. לימוד הלכות תרומות ומעשרות, מליחה, פת עכו"ם ועוד.

ג. לימוד על תהליכי ייצור מזון, מהות המשגיח.

ד. לימוד על חומרי ייצור מזון, חומרי גלם, אמולסיפירים, חומרי טעם וריח, חומרי השבחה וכו'.

בחינות

א. מבחנים במהלך הקורס

ב. הכנה למבחני הרבנות הראשית לישראל

ג. מבחן חיצוני ברבנות הראשית לישראל בעלות של 325₪

תעודת הסמכה:

תעודה מהרבנות הראשית תתקבל בהתניה של ממוצע ציונים %65
בסוף הקורס תינתן תעודה מטעם המכון ומטעם הבד"ץ!

קורס משגיחי כשרות

שעל ידי 'מכון עליה'
שולחן אור וספרי לימוד במתנה!
  • שולחן אור וספרי לימוד בשווי 400₪ במתנה!
  • ניתן לחלק ל- 10 תשלומים ללא ריבית
  • תקבלו את הציוד הנדרש במהלך הקורס
  • תעודה מהרבנות הראשית
  • תעודה רשמית של 'מכון עליה'
  • תעודה רשמית נוספת של הבד"ץ
  • ערבות מובטחת לצליחת מבחני הרבנות
ערכה במתנה
טופס הרשמה

מלאו את הפרטים במלואם ותוכלו לשריין מקום בקורס הקרוב

תכנית לימודים

נושא היחידה הנלמד:

שיעור פתיחה: מבוא למקצוע ולתפקיד המשגיח.

שיעור 2: טבילת כלים – הכשר כלי בית.

שיעור 3: בישולי עכו"ם.

שיעור 4: פת עכו"ם.

שיעור 5: הגעלה וליבון כלים (כולל פסח) חזרה ומבחן מסכם.

שיעור 6: שבת ועניינים הקשורים לטכנולוגיה המתחדשת וטכנולוגיה בשבת. 

שיעור 7: יין נסך באולמות ובמגוון מקרים, וביצים.

שיעור 8: חדש+ סימני עופות, +דברים אסורים משום סכנה+ דיני חלב נוכרי.

שיעור 9: הכשרת בשר ודיני צלייה חזרה ומבחן מסכם.

שיעור 10: תרומות ומעשרות ודיני שמיטה.

שיעור 11: לחמים ודיני הפרשת חלה.

שיעור 12:מבוא והכנה לנהלי ומושגי כשרות מטעם הרבנות הראשית והכנה ללימודים וחזרות בבית.

שיעור 13: חזרה ומבחני סיכום. בתיאום מראש סיורים עם הרב.

שיעור 14: חזרה על החומר +שו"ע ונושאי כלים +נהלי כשרות ומושגים כללים.

שיעור 15: שיעור ממרצה מומחה בנושאי תולעים וחרקים מלווה במצגות ואמצעי המחשה.

מבחן מסכם לקבלת תעודה!

טקס סיום וחלוקת התעודות

במהלך השיעורים יילמד שו"ע ונושאי כליו על הנושאים הרלוונטיים!

קורס משגיחי כשרות

לפני מספר שנים יצא תקן ברבנות שאומר שכל משגיח כשרות בישראל צריך לעשות הכשרה של משגיח כשרות.

הצעד הזה של הרבנות הראשית לישראל עשה רק טוב לכל תעשיית הכשרות של ארץ ישראל, ולקח את הקורסים היוקרתיים שאנו במכון עליה מעבירים להיות אבן דרך רצינית בדרך אל התעודה שמקבלים לאחר ההכשרה.

נ.ב הלימודים אצלינו במכון אינם כמו לימודים פרטיים אשר הן ללא שום פיקוח, אלא הכשרת משגיחי כשרות במכון עליה הינו לימוד קבוצתי אשר מועבר על ידי טובי המשגיחים בישראל.

כך שתלמידינו ממקבלים את הידע הרב שמועבר אליהם ישירות מהמשגיחים הגדולים בישראל.

מבוא לכשרות

בפתח דברינו יש להזכיר ולציין, כי איסורי תורה רבים תלויים בתחום כשרות המאכלים החל משחיטת הבהמה והעוף, בדיקת הריאה, מליחת הבשר, איסורי בשר וחלב, תערובות איסורים, חמץ בפסח, תולעים, מלאכות שבת. איסור ערלה, חדש, איסורי כלאיים, שביעית והפרשת תרומות ומעשרות. יין נסך, וכו'.

כמו כן, רבו גזירות חז"ל הקשורות לכשרות המזון, ומהן איסור חלב עכו"ם, בשולי עכו"ם, פת עכו"ם. דברים האסורים משום סכנה, וכו'. 

ומכאן החובה לכל משגיח כשרות לידע את ההלכות הללו על בוריים, שאם לא ידע, על מה יקפיד?!

אמרו חז"ל (אבות פ"ה משנה יח) כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה.

משגיחי הכשרות הם חוד החנית העומדים בפרץ מול יבואנים, בעלי אולמות, ומסעדות וכו', שדרישותיהם וצרכיהם, אינם עולים בקנה אחד עם דרישות ההלכה.

פעמים שבאים לידי מריבות ועימותים עם משגיחי הכשרות העומדים בגאון ובדבקות, על משמרת הכשרות ודקדוק ההלכה.

הרי הם, בבחינת מזכי הרבים שאין חטא בא על ידם.

ומאידך מצינו בדברי רבותינו (עירובין דף י"ג עמוד א') : " אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי מאיר: כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר.

וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי: בני, מה מלאכתך?

אמרתי לו: לבלר אני. אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת – נמצאת מחריב את כל העולם כולו."

מכאן ניתן ללמוד לשאר 'כלי הקודש', בכלל.

ולמשגיחי הכשרות בפרט. אשר אחריותם רבה מאוד. ויש שאחריותם על מאות ואלפי, ועשרות אלפי, צרכני מזון מידי יום ביומו. ואם חלילה משגיח הכשרות, יקל ראשו, בדקדוק ובעמידה על משמרתו, הרי הוא בבחינת "נמצאת מחריב את כל העולם כולו"…

משגיח כשרות יקר! עליך ולדעת שאתה שליחנו, ואנו שלוחי בית ישראל, ולכן בדיוק כמו אצל שוחט אין לך להתפשר על קוצו של יוד מדרישות ההלכה.

בעמידתך על העקרונות הללו אתה ממלא את תפקידך לא למענך אלא למען הציבור כולו, אין מקום לוויתורים ולפשרות.

ויתור גורר ויתור, ופשרה גוררת פשרה, שתוצאותיהן מי ישורנה.

מן הראוי לצטט דברי הרמח"ל בספר "מסילת ישרים" (פרק יא – בפרטי מדת הנקיות) בחובת הזהירות מאיסורי המאכלים,

וזה לשונו:

"והנה מי שיש לו מוח בקדקדו, יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי.

כי הנה אם דבר זה יארע, היקל אדם על עצמו לאכול ממנו אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש, ואפילו חששא קטנה?

ודאי שלא יקל. ואם יקל, לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור.

אף איסור המאכל כבר בארנו, שהוא ארס ממש ללב ולנפש.

אם כן מי איפוא יהיה המיקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא. ועל דבר זה נאמר (משלי כג(:

ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה עכ"ל."

ומדבריו למדנו עד כמה היכן מגיעה חובת הזהירות ממאכלי איסור, וכהמחשה לריחוק מהם עליו להחשיבם בעיניו כארס של נחש, שכל ברי הדעת מתרחקים ממנו ומכל ספק ספיקא שלו הרחק כמטחווי קשת.

וחובה זו שהזהיר עליה היא בביתו ובחומותיו, על אחת כמה וכמה כאשר שמדובר במאכל המיועד לרבים, שבוודאי עליו לנקוט משנה זהירות לבל יהיה לפוקה ומכשול לרבים, ויהיה בבחינת המחטיא את הרבים וכו', וגדול המחטיאו וכו'.

ויהי רצון שנהיה כולנו בבחינת "מזכי הרבים" אשר צדקתם מאירה ככוכבים לעולם…

עוד מהקורסים שלנו:

רוצה להיות בן 'עליה'?
בוא להצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני
מאמרים הקשורים לקורס משגיחי כשרות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
מתכוננים לקראת ראש השנה

העלינו לאתר את המדריך זה של הרב משה ויא, ניתן לראות כיצד לבדוק את הסימנים (סימנא טבא) של ראש השנה. הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות.

לחצו על הקישור – אופן בדיקת הסימנים (סימנא טבא) לראש השנה

שנה טובה ומבורכת
צוות מכון עליה