ברית מילה לתינוק שהוא חולה, מה הדין?

האם מותר למול תינוק חולה? מה הדין בצהבת ילודים? מה הדין בדלקת עיניים? מה הדין בטיפול אנטיביוטי? מפורט וברור לכל אדם...
הלכות ברית מילה
סימן רס"ב - סעיף ב'

האם מותר למול תינוק חולה?

חולה אין מלין אותו עד שיבריא וממתינים לו מעת שנתרפא מחוליו שבעה ימים מעת לעת ואז מלין אותו במה דברים אמורים שחלצתו חמה וכיוצא בו שהוא חולי שבכל הגוף אבל אם חלה באחד מאיבריו כגון שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בזה ממתינים לו עד שיבריא ולאחר שיבריא מלין אותו מיד.

הגה: אבל כאבו לו עיניו כאב גדול הוי כחולי שבכל הגוף (נ"י פ' הערל):

השאלה הנידונה בסעיף זה היא מתי אפשר למול תינוק שהיה חולה. כידוע, סכנת נפשות דוחה מילה, כפי שכותב השו"ע בסימן רס"ג: "וצריך להיזהר מאד באלו הדברים, שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי, דסכנת חולי דוחה את הכל. שאפשר לו למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל" (ציטוט מהרמב"ם). כאמור, אפילו במצב של חשש סכנה אין למול את התינוק, ואין צריך לומר במצב של סכנה ודאית או חולי.

ישנם כמה סוגי חוליים:

ישנו חולי של 'כל הגוף' וישנו חולי 'באחד מאיבריו', וקיים הבדל מהותי ביניהם לדינא. במקרה שהתינוק חולה בחולי שבכל הגוף יש להמתין 7 ימים מעת לעת ואז למול אותו, ואילו כאשר מדובר בחולי 'באחד מאיבריו', ניתן למול כבר משעה שיבריא. על כך יש להוסיף כלל חשוב: לרופאים שומעים להחמיר ולא להקל.

לקמן יובאו דוגמאות של סוגי חולי והיחס ההלכתי לדחיית ברית בגינם:

חום (="חלצתו חמה" כלשון הגמרא, מקובל מעל 38.0 מעלות צלזיוס): נחשב כחולי שבכל הגוף. על כן, אם לדוגמה היה חום עד יום רביעי ב- 14:00 בצהריים, יש לחכות 24 שעות כפול 7 ימים (מעת לעת), כלומר עד יום רביעי בשעה 14:00 בשבוע שלאחר מכן.

תינוק שחלה במחלה אחרת הפוגעת בכל הגוף (כמו מחלה בכליות, חוסר בחמצן וכד'[4]), צריך לשאול את ההורים במה חלה בדיוק, מתי חלה ומתי הבריא. נקודה זו עשויה לדחות את שעת הברית או את יום הברית באופן מצוי ושכיח. לכן, חשוב לראות את התינוק כיומיים או שלושה טרם הברית[5]

צהבת ילודים

עד איזו רמה של צהבת (בילירובין) ניתן לעשות ברית? בשו"ע הדבר לא מפורש. בסימן רס"ג כתוב שלא מלים "תינוק ירוק" (ירוק= צהוב בזמננו). הפוסקים נחלקו בזה מאוד- רוב הפוסקים מתירים לעשות ברית עד רמת בילירובין בדם בערך של 13, ומעל 13 יש להמתין עד שהרמה תרד מתחת ל- 13.

כל זאת בתנאי שהערכים במגמת ירידה, אחרת אין למול. בין 13 ל- 20 הצהבת נחשבת כחולי באחד מאיבריו. מעל- 20 הדבר נחשב לחולי בכל גופו ומרגע שירד ל- 11 צריך להמתין שבעה ימים מעת לעת. כנ"ל אם ערכו היה 15 (=חולי באחד מאיבריו) ודחינו נחכה עד 11, מכיוון שיש כלל שאם כבר עבר יום שמיני והברית נדחתה נחכה עד שיבריא. 

כשבודקים לפי העין (למשל בשבת או לפני היום השמיני לבדיקה כללית[1]) עדיף לבדוק ביום מתחת לחלון. לא להסתכל מתחת לאור[2] (חשוב!) גם באור לבן או צהוב. אגב, מבחינה רפואית עד 18 לא מתייחסים לכך בחומרה בכלל. עם זאת ,ההלכה אוסרת, כאמור.8

[3]ברגע שיש תינוק בעל חולי מסוים (כגון צהבת) אין צורך לבדוק תכופות האם ערכי הצהבת יורדים, אלא מספיק לבדוק פעם אחת ביום ולהחליט[4].יש להמתין עד המילה יממה שלמה מזמן הטיפול הפוטו-דינמי (אור כחול) ואזל בדוק שוב, ואין לסמוך על בדיקה תקינה מיד לאחר הטיפול כדי שיהיה אפשר למול. לגבי מכשיר ביתי לבדיקת צהבת – אין לסמוך עליו אם הערך גבולי (כיוון שתיתכן בו טעות של עד 2), אם הערך לא גבולי ונמוך- ניתן למול.

כאשר רואים תינוק שנראה כחולה בצהבת שולחים אותו לבדיקה. ניתן ללחוץ על הרגל ולראות איך היא נראית לאחר הלחיצה. 

לעיתים הילד נראה בריא, אך צריך להגיד להורים שנכון לעכשיו הילד נראה בריא, אך הדבר נתון לשינוי ולכן אם יהיה שינוי יש להודיע מיד. הכי טוב לראות את התינוק יומיים לפני כן, מכיוון ששיא הצהבת הוא ביום ה4-5. אם הכול בסדר באותו זמן כנראה שיהיה בסדר גם בהמשך (מבחינת צהבת), ואם יש בעיות אז יש זמן לברר .מומלץ לבדוק דף שחרור מבית חולים (ובעיקר מה היו ערכי הAPGAR בלידה).

דלקת עיניים

החולי השני הנפוץ ביותר הוא דלקת עיניים. תינוק חשוף יותר לדלקת עיניים משום שצינור הדמעות שלו סגור לפעמים. אם קיימת סתימה אז יהיו הפרשות – בשלב הראשון, כל עוד יש רק הפרשות, התינוק עדיין אינו חולה בדלקת, וניתן למול אותו, אך אם לא מנקים אותן אז יכולה להתפתח דלקת.

על דלקת עיניים לא מחליטים לבד אלא שולחים לרופא ילדים או לרופא עיניים, ואם הוא קובע שיש דלקת אזי דינו כחולה באחד מאיבריו ודוחים את הברית. לאחר שהדלקת תעבור ניתן למול. אם מדובר בדלקת עיניים חמורה יותר הרי זה נחשב כחולה בכל גופו ולאחר שהדלקת תעבור נדרש להמתין 7 ימים מעת לעת. 

הרמ"א פוסק שאם כאבו לו עיניו כאב גדול הרי זה נחשב כחולי שבכל הגוף ואז נמול אותו שבעה ימים מעת לעת משעת חלוף הדלקת. אם יש הפרשות יש לטפל בהן בהקדם כדי שלא תיווצר דלקת[5]. יש לציין שדלקות עיניים עוברות בדרך כלל מהר.

טיפול אנטיביוטי

טיפול אנטיביוטי נחשב לחולי בכל הגוף ולכן מחכים שבעה ימים מעת לעת. ממתי יש להתחיל לחכות? במקרה של תינוק יש דלקת גרון והוא מקבל אנטיביוטיקה למשך תקופה של שבעה או עשרה ימים, יש לספור מעת לעת מהמנה האחרונה של האנטיביוטיקה. בטיפול של עשרה ימים, שלושת הימים האחרונים הם טיפול מונע ולכן מספיק לחכות שבעה ימים מעת המנה האחרונה של היום השביעי.

אולם, כאשר קיים חולי מיוחד שלוקח עשרה ימים להבריא ממנו, צריך לחכות שבעה ימים לאחר היום העשירי (כך לדעת רוב הפוסקים). הרב מרדכי גרוס פוסק שמחכים שבעה ימים מעת לעת מרגע שהתרופה מפסיקה להשפיע[6] אבל בדרך כלל לא פוסקים כך. 

כיום, על כל ספק קטן נותנים אנטיביוטיקה למניעה. במקרה כזה, הילד לא נחשב כחולה ואפשר למול אותו כרגיל. למשל: ילד שנולד לאם נשאית GBS[7] וקיבל טיפול אנטיביוטי מניעתי למרות שהבדיקות תקינות. לכן, יש לברר עם ההורים מהי הסיבה שבגינה הילד מקבל אנטיביוטיקה.

לסיכום ברית מילה לתינוק חולה:

חולה בכל הגוף 

חום, מחלות לב וכו' – ניתן למול אותו רק לאחר שבעה ימים מעת לעת.

צהבת עד 13 – ובמגמת ירידה- ניתן למול מיד[8]
צהבת מעל 13 – נחשב כחולה באחד מאיבריו, ונמול מיד כשירד מתחת ל- 13. אם הברית יכולה להתקיים בזמנה מחכים עד ערך 13 ובתנאי שהוא במגמת ירידה. אם זו ברית שכבר נדחתה – מחכים עד 11.
צהבת מעל [9]20- נחשב כחולי שבכל הגוף ואז נחכה שבעה ימים[10].

דלקות עיניים

אם אין דלקת – ניתן למול בזמן. 
דלקת קלה – לא מלים עד שתעבור.
דלקת חריפה – מחכים שבעה ימים מעת לעת משיבריא.

שימוש באנטיביוטיקה

טיפול אנטיביוטי – נחשב לחולי בכל הגוף. מחכים שבעה ימים מעת לעת. 
בטיפול מוגבר – לדוג' בטיפול של עשרה ימים, שלושת הימים האחרונים הם טיפול מונע ולכן מספיקלחכות שבעה ימים מקבלת המנה האחרונה של היום השביעי.
בחולי מיוחד שלוקח עשרה ימים להבריא ממנו, צריך לחכות שבעה ימים לאחר היום העשירי.  

תינוק שמילתו הייתה אמורה להידחות בשבעה ימים מעת לעת ובפועל חיכו רק שישה ימים (או פחות), אין עושים לו הטפת דם, משום שהוא נחשב נימול למרות שלא מלו כדין.

הערה: גם אם רופא אומר שאין צורך לדחות מבחינה רפואית אין להקל בדברי הלכה. הכלל בזה הוא ששומעים לרופאים להחמיר ולא להקל[11].


[1] בדר"כ מדובר ביומיים-שלושה לפני הברית.
[2] גם בלילה יש להתרחק כמה שיותר מאור ולא להסתכל ישירות מתחת לאור.
[3] לא מדקדקים עד כדי כך בזה, אם הערכים במגמת ירידה והם מעל 13 אפשר לסמוך שירד.  
[4] לדוג' לראות כל ערב ואז גם אם זה יצא תקין לא יצטרכו לעשות את הברית מיד), לעומת זאת אם יבדוק ביום והילד יהיה בריא תהיה חובה למולו מיד (כלשון הרמ"א.)
[5] ראה 'דחיית ברית מילה בגלל דלקת בעיניים', שנתון תחומין ל"ז, עמ '127, מכון צומת, אלון שבות (הערת המחברים).
[6] הדבר קשור לזמן בו התרופה משפיעה, בפרמקולוגיה זה נקרא חצי ה- T של התרופה.
[7] חיידק שנמצא בתעלת הלידה של חלק מהנשים ויכול לגרום לזיהום אצל התינוק.
[8] ביום השמיני אנו מוכנים למול גם אם יש 13±, אך אם הברית נדחתה לא נתאמץ למול ב- 13 אלא נחכה שירד ל- 12-11.
[9] לדברי הפוסקים אם היה כמה שעות במצב של 19 ואז הצהבת ירדה (ואפילו בגלל שטיפלו בו) אינו נחשב כחולה שיש בו סכנה, אלא כחולי של איבר אחד.
[10] נחכה 7 ימים מעת לעת מאז שירד ל- 13.
[11] תינוק חולה שמלו אותו ולא קרה לו כל נזק הנראה לעין (כנ"ל לגבי אדם שאמרו לו לא לצום והוא צם בכל זאת ולא נפגעה בריאותו עקב כך) על כך היה אומר הרב ווזנאר זצ"ל: מי אומר שאין נזק? אולי יש נזק קל ואחרי 60 שנה תהיה לו פגיעה?

העובדה שלא רואים את הנזק מיד לא אומרת שאין נזק. אנחנו צריכים להיצמד להלכה. הרופא מחליט אם יש דלקת או אין, אך אינו מכריע האם אפשר לעשות ברית או לא.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים חוברת מוהלים "ברית קודש"
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה