בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

מתי צריך למול שוב לאחר שכבר נימול?

תוכן עניינים

סימן רס"ד - סעיף ד'

מל ולא פרע כאלו לא מל.

מוהל שחתך את הערלה אך לא הוריד את עור הפריעה חשוב כאילו לא מל כלל.[1]

סעיף ה'

ציצין המעכבים המילה

יש ציצין המעכבים המילה ויש שאינם מעכבים אותה כיצד אם נשאר מהעור עור החופה את רוב גובהה של עטרה אפי' במקום א' זהו המעכב את המילה וכאלו לא נימול ואם לא נשאר ממנו אלא מעט ואינו חופה רוב גובהה של עטרה אינו מעכב המילה

 ומ"מ אם היא בחול לכתחילה ייטול כל הציצין הגדולים אף שאינן מעכבים (טור)

זה סעיף שאפשר להאריך בו, בשיעור הרב מתמצת את ההלכה למעשה .

ציץ זוהי חתיכת עור שנשארה. הכוונה בסעיף היא לשאריות של עור המעכבות וגורמות לכך שהתינוק יישאר בגדר ערל. מצב שאינו מעכב משמע ששאריות העור אינן מונעות מלהגדירו מהול .ציץ מעכב הוא פיסת עור על רוב גובה או רוב היקף (ואז לא תלוי מה הגובה) של חוט הסובב.

ציץ לא מעכב הוא ציץ שאינו מכסה לא רוב גובה ולא רוב היקף, ולכן כשר. לכתחילה, אין צורך לחזור על הברית, אך אם ההורים רוצים לחתוך את העור העודף המוהל יכול לעשות זאת מתי שהוא רוצה ללא צורך בדיני הברית(  כנ"ל אפשר על ידי גוי, אפשר בלילה וכו)'.

ציץ כזה נוצר באופן יחסית נדיר במקרה שהמוהל שם מגן אבל לא חתך עד הסוף, או שחתך צמוד למגן ובמקום אחד חתך במרוחק מן המגן. יש עניין לחתוך גם ציץ שאינו מעכב38 משום "זה אלי ואנווהו", כלומר שיש עניין לבצע את מצוות המילה בצורה יפה.39 בשבת ישנה הגבלה לגבי חיתוך ציצין שאינן מעכבים (ויפורט בהמשך).

סעיף ו'

בעל בשר הרבה שנראה שאינו מהול

קטן שבשרו רך ומדולדל או שהוא בעל בשר הרבה עד שנראה כאילו אינו מהול רואים אם בעת שמתקשה נראה מהול אינו צריך למול פעם שנית ומ"מ משום מראית העין צריך לתקן רבוי הבשר שמכאן ומכאן ואם אינו נראה נימול בעת הקישוי צריך לחתוך כל הבשר המדולדל עד שיהיה נראה כנימול בשעת קישויו:

הגה: ואינו צריך שיהא נראה בעת קישוי רוב העטרה הואיל ונימול פעם אחת כהוגן אפי' אינו נראה רק מיעוט העטרה שנימול סגי ואין צריך למולו שנית ומ"מ אם אפשר יתקן ע"י שימשוך העור וידחקנה לאחוריה ויקשרנה שם עד שתעמוד ולא תחזור למטה (ת"ה סי' רס"ד)

כל תינוק שנימול פעם אחת בחייו בברית כשרה

נחשב מהול גם אם אחרי כמה שנים עור הערלה או עור הפריעה יעלו על העטרה. מדרבנן צריך לתקן במקרים מסוימים משום מראית עין.

במקרה שנעשתה ברית כדין, ולאחר זמן מה (אפילו שנים רבות) העור חזר וכיסה את העטרה, צריך לבדוק בזמן קישוי האבר האם העור מכסה את העטרה או לא. אם העטרה מגולה, מספיק לדחוק את העור למטה, אבל אם הוא מכסה את העטרה לגמרי אף בזמן קישוי – צריך לחתוך את העור שם.40

חשוב לציין

שכל הנ"ל מדובר במקרה של תינוק שנימול כדין. במצב זה, מדאורייתא הוא מהול אך מדרבנן יש לחתוך את העור. יש מספר גורמים שעשויים להביא למקרה כזה שהעור יעלה חזרה ויכסה את העטרה. ראשית ,בדרך כלל מדובר בתינוקות עבי בשר. שנית, כל עוד הילד לא הולך, יש לגיד נטייה להיכנס פנימה. גם הטיטול דוחק את הגיד עוד יותר ואם הוא קטן אזי העור עולה למעלה ומכסה את העטרה, במצב זה, אם לא מורידים את העור למטה יש חשש שיצבור לכלכוך תחתיו.41 אם העור נדבק לקצה העטרה לא רואים את כל חוט הסובב, ולפי דעת ה'בכור שור' (שחוט הסובב זו העטרה) יהיה צריך להפריד גם אותו. בנוסף, כדי שהעור לא יידבק יותר

  • אך לא בשבת, אא"כ לא פירש (משמע לא הסיח דעתו מהמילה) ואז אפשר גם בשבת, (וראה הרחבה בנידון זה בסימן רס"ו בעמ')  
  • כמו בתפילין שם "זה א-לי ואנוהו" עניינו שהתפילין יהיו כתובות יפה, אף על פי שהכתוב בתוך הבתים אינו נראה לעין.
  • לדברי הרמ"א רק אם בזמן קישוי לא רואים את העטרה בכלל אז יש לחזור ולחתוך, אבל אם רואים את העטרה אפילו קצת בזמן קישוי אין צורך לחתוך.
  • מלבד העובדה שהוא נראה לא מהול ,הדבר עלול לגרום לקושי בזמן קישוי עד כדי צער גדול. לפעמים מגיעים לניתוח בגלל זה. כלומר, עיקר הבעיה היא לא הלכתית (כי חלק מהעטרה גלויה) אלא רפואית.

מנתקים את העור מחוט הסובב, ולכן ההנחיה להורים היא שבכל פעם שמחליפים טיטול יש לדחוק עור זה כלפי מטה ולנקות אותו היטב.

מצב כזה שבו לא רואים בכלל את העטרה בזמן קישוי הוא נדיר ביותר.[2] המקרים הנפוצים יותר אלו תינוקות שמנים עם גיד קטן, שהשומן שלהם לוחץ על העור לכיוון העטרה (העור של האיבר 'מתלבש' על העטרה), או שעורם נמצא על העטרה ונדבק אליה.[3]

תינוק שנולד עם קצת ערלה על העטרה

(4/3 מהול) חייב ברית מדאורייתא למרות שכשיגדל עטרתו תהיה מגולה לגמרי בזמן קישוי. זאת מכיוון שרוב היקפו מעכב ולכן חייב במצוות מילה בכל מקרה. 

לסיכום: אחרי הברית חובה לראות שחוט הסובב מגולה לחלוטין כדי לא להיכנס לספקות הללו .יש לברר מי היה המוהל. אם לא ידוע מיהו המוהל או שלא ברור האם הוא אכן ירא שמיים – מצד ספקא דאורייתא לחומרה יש לחזור על הברית.


[1] ניתן לומר בבדיחותא: מל ולא פרע את הכסף כאילו לא מל.
[2] הרב לא ראה אף פעם מקרה כזה.
[3] כדאי לנתק את העור ידנית ולהורות להורים לנסות לאחר מכן להפשיל את העור על גיד הסובב. עצה זו טובה עד גיל הליכה, שכן אז האבר כבר לא נמצא בפנים וקיים פחות חשש שידבק.

פרטי המחבר

השאר תגובה

"ברית קודש" חוברת עבור מוהל יהודי עם כל המידע ה- הלכתי, רפואי, מעשי, כולל הסברים תמונות ואיורים, תוכלו למצוא את כל התוכן הרלוונטי למוהלים.

מבית מכון עליה
בית מדרש גבוה להלכה למעשה

הקורסים ב'מכון עליה'
מאמרים נוספים
תיק כלי מילה מהודר בשווי 1,850₪ במתנה! לנרשמים לקורס מוהלים
אנו במכון עליה מאמינים בך והחלטנו להעניק לך את כל הציוד המקצועי הנדרש למוהל בפועל במתנה!

אתה תהיה מוהל!

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך