החשמלאי החרדי שחשש לתקן תקלת חשמל בריכוז חילוני, משום איסור בישול בשר וחלב?!

יהודי שומר תורה ומצוות העובד לפרנסתו כחשמלאי בחברת חשמל והזמינו אותו לתקן תקלה בשכונה שלמה שנפל החשמל באזור חילוני גמור,

ונשאלת השאלה האם מותר לעלות את החשמל,

שהרי ממש בידיים הוא מבשל בשר בחלב, שהרי מבחינה סטטיסטית אחד מכל התנורים באותה שכונה יש בו
בשר וחלב,

שכידוע אסור אף בבישול א"כ הוא בידיים עובר על איסור זה,

וכמובן שאלה זו תלויה בשאלה האם הולכים אחר הסטטיסטיקה, או דילמא שמכיוון שעל כל תנור ותנור ישנו רוב שלא מבשלים בו כעת בשר וחלב,

א"כ אינו אסור וכתבנו לדון על חשמלאי ולא על מחלק גז, שלמרות שע"י הגז ג"כ יבושל בשר וחלב,

מכ"מ אי"ז ממש ברגע שהוא מביא, וע"כ אינו נחשב שמבשל ומשום לפני עוור יש סברות להתיר כגון תלינן להיתרא,

הסבר אודות קורס משגיחי כשרות

משא"כ בחשמלאי שהוא בעצמו מבשל ואופה בשר וחלב.

בנושא זה שהאם בהלכה הולכים אחרי סטטיסטיקה ,

יש להאריך הרבה ולא במסגרת מצומצמת זו,

אולם נכתוב בכ"ז ראיה אחת שממנה רואים שהולכים אחר הסטטיסטיקה, והיא מהמשנה בטהרות פ"ה מ"ז

שמבואר לגבי אדם שהלך לישן ברחוב ולא יודע אם עבר זב ונגע בו,

דעת רבי מאיר שהוא טמא,

משום דחיישינן שמא נגע בו הזב,

אילו חכמים לא חוששים אולם ברור דלכו"ע אמרי' שככל הנראה עבר זב,

וזאת למרות שעל כל אחד ואחד ישנו רוב שאינו זב,

וא"כ מוכח שדנים את כולם יחדיו, אולם כ"ז היינו דווקא לדעת הר"ש הרמב"ם הרע"ב והתוס' יו"ט,

אולם לדעת הגר"א מיירי התם ברוב טמאים, וכן לדעת החזו"א מיירי התם בדין דרבנן מיוחד.

א"כ בנושא דידן ישנה סברה גדולה יותר להחמיר משום שאין רוב על כל תנור ותנור בודאות כנגד הסטטיסטיקה,

משא"כ לגבי זב, ויש לציין שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל אשרי האיש ח"ב
עמ' של"ז שלא הולכים אחרי הסטטיסטיקה וע"כ מותר להכניס מת אף לתוך אולם עם רבבת יהודים,

שבוודאי מבחינה סטטיסטית יש כהן באולם זה, וצ"ע בכ"ז.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »