בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

החשמלאי החרדי שחשש לתקן תקלת חשמל בריכוז חילוני, משום איסור בישול בשר וחלב?!

יהודי שומר תורה ומצוות העובד לפרנסתו כחשמלאי בחברת חשמל והזמינו אותו לתקן תקלה בשכונה שלמה שנפל החשמל באזור חילוני גמור,

ונשאלת השאלה האם מותר לעלות את החשמל,

שהרי ממש בידיים הוא מבשל בשר בחלב, שהרי מבחינה סטטיסטית אחד מכל התנורים באותה שכונה יש בו
בשר וחלב,

שכידוע אסור אף בבישול א"כ הוא בידיים עובר על איסור זה,

וכמובן שאלה זו תלויה בשאלה האם הולכים אחר הסטטיסטיקה, או דילמא שמכיוון שעל כל תנור ותנור ישנו רוב שלא מבשלים בו כעת בשר וחלב,

א"כ אינו אסור וכתבנו לדון על חשמלאי ולא על מחלק גז, שלמרות שע"י הגז ג"כ יבושל בשר וחלב,

מכ"מ אי"ז ממש ברגע שהוא מביא, וע"כ אינו נחשב שמבשל ומשום לפני עוור יש סברות להתיר כגון תלינן להיתרא,

הסבר אודות קורס משגיחי כשרות

משא"כ בחשמלאי שהוא בעצמו מבשל ואופה בשר וחלב.

בנושא זה שהאם בהלכה הולכים אחרי סטטיסטיקה ,

יש להאריך הרבה ולא במסגרת מצומצמת זו,

אולם נכתוב בכ"ז ראיה אחת שממנה רואים שהולכים אחר הסטטיסטיקה, והיא מהמשנה בטהרות פ"ה מ"ז

שמבואר לגבי אדם שהלך לישן ברחוב ולא יודע אם עבר זב ונגע בו,

דעת רבי מאיר שהוא טמא,

משום דחיישינן שמא נגע בו הזב,

אילו חכמים לא חוששים אולם ברור דלכו"ע אמרי' שככל הנראה עבר זב,

וזאת למרות שעל כל אחד ואחד ישנו רוב שאינו זב,

וא"כ מוכח שדנים את כולם יחדיו, אולם כ"ז היינו דווקא לדעת הר"ש הרמב"ם הרע"ב והתוס' יו"ט,

אולם לדעת הגר"א מיירי התם ברוב טמאים, וכן לדעת החזו"א מיירי התם בדין דרבנן מיוחד.

א"כ בנושא דידן ישנה סברה גדולה יותר להחמיר משום שאין רוב על כל תנור ותנור בודאות כנגד הסטטיסטיקה,

משא"כ לגבי זב, ויש לציין שדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל אשרי האיש ח"ב
עמ' של"ז שלא הולכים אחרי הסטטיסטיקה וע"כ מותר להכניס מת אף לתוך אולם עם רבבת יהודים,

שבוודאי מבחינה סטטיסטית יש כהן באולם זה, וצ"ע בכ"ז.

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך