מקצת הוראות נפוצות לברית מילה

הוראות לברית מילה

מהגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

הלכות ברית מילה

זמן ברית מילה

זמן המילה הוא ביום השמיני ללידה מהנץ החמה, וכל היום כשר למילה, אלא שזריזין מקדימין למצוה.
ולכן אין לעכב את הברית מילה, אלא יש לעשותה בבוקר.
ובמקרה שאם יעשו את הברית בבוקר יהיה ביטול תורה, אפשר לעשותה בצהריים.

מילת תאומים

במילת תאומים, ומלים את שניהם ביחד, כדי שלא יהיה ברכה שאינה צריכה, יש להביאם זה אחר זה, ולמול הראשון ולברך הברכות ולעשות הפסק בינתיים ואח"כ למול השני ולברך לו הברכות

ברית מילה בשבת לנולד בניתוח קיסרי

הנולד בניתוח קיסרי אע"פ שנימול לשמונה מ"מ אין מילתו דוחה שבת, אבל הנולד במלקחיים או בלידת ואקום נימול ביום השמיני אף שהוא חל בשבת.

נולד בבין השמשות של יום חול

נולד בבין השמשות [שהוא מהשקיעה ועד צאת הכוכבים] שהוא ספק יום ספק לילה, מונים לו שמונה ימים מהלילה ונימול בתשיעי שהוא ספק שמיני3, אם נולד לאחר השקיעה יש למולו ביום התשיעי, ואם נולד בתוך החמש דקות לפני השקיעה יש לעשות שאלת חכם, כיון שיש מקומות כמו בירושלים שיש הרים גבוהים, [וכן יש בזה פרטים מה צריך לצאת, כי בלידה רגילה אם יצא רוב הראש דינו שנחשב כלידה, אם נולד עכוז אם יצא רוב גופו, ויש נידון האם זה יציאה לגמרי או שלא צריך יציאה לגמרי].

נולד בבין השמשות של שבת

אם נולד בבין השמשות של שבת, בין בבין השמשות של ערב שבת, ובין בבין השמשות של מוצאי שבת אין מילתו דוחה את השבת, ונימול ביום ראשון, וגם אם נולד סמוך לבין השמשות ויש ספק אם נולד קודם בין השמשות או בזמן בין השמשות הוראות לברית מילה הן שיש לדונו כנולד בין השמשות.

אם נולד שלושים וחמש דקות אחרי השקיעה מלים אותו בשבת, אם נולד מהשקיעה עד שלושים וחמש דקות לאחר השקיעה מלים אותו ביום ראשון, ואם נולד בתוך חמש דקות לשקיעה יש לעשות שאלת חכם כנ"ל.

ברית מילה בשבת אצל אינם שומרי תו"מ

ברית מילה החלה בשבת ויגרמו ממנה בודאות חילולי שבת רח"ל על ידי הגעה של קרובי משפחה שאינם שומרי תו"מ, ולכן הוראות לברית מילה במקרה זה הן שיש לערוך את הברית בשבת במנין מצומצם [ואם אפשר לעשות גם סעודה קטנה], ואת סעודת הברית הגדולה אפשר לדחות ליום ראשון, ואם מוכרחים אפשר לעשות 'מעין' ברית גם ביום ראשון. ואם אי אפשר לעשות כן יש לשאול חכם האם לדחות גם את המילה עצמה ליום ראשון.

מילת חולה

אם התינוק חולה לא מלים אותו עד שיבריא.

דלקת עינים – אך יש חילוק בין חולי שהוא באחד מאיבריו כגון דלקת עינים קלה שממתינים עד שיבריא, ומלים אותו מיד לאחר שמבריא, לבין אם חולה ממש אף שאין בו סכנה, כגון דלקת עינים חריפה, שיש להמתין מזמן שיתרפא שבעה ימים מעת לעת. [ובכל דלקת עינים וכדו' יש לעשות שאלת חכם].

צהבת – אם היה לתינוק צהבת אם הגיע למספר 16 יש להמתין שבוע מאז שירד ל-12 [בילרובין].
ואף אם התינוק הגיע ל-13 אין מלין אותו.

חום – תינוק שהגיע חום גופו ל-38 מעלות, צריך להמתין שבעה ימים שירד חום גופו לגמרי, ובפחות מ-38 יש לשאול חכם אם די שירד החום או שיש להמתין שבעה ימים.

פגמתי עושים ברית מילה לפג? תינוק הנולד פג אם כבר הגיע לשבוע 37 – 38 ומשקלו 2.5 ק"ג יש למולו אם הוא חזק, ובפחות מזה יש לדון בכל מקרה לגופו אם הוא בריא וחזק, ויש לעשות שאלת חכם.

נזלת – תינוק שיש לו נזלת יש להמתין עד שיבריא, אלא א"כ ידוע בבירור שאין לו שום חולי.

מילה ביום ה' לתינוק שנדחה מילתו מחמת חולי

תינוק שנדחה מילתו, מחמת חולי, בני אשכנז נוהגים למולו אף ביום חמישי או ביום שישי [מתי שכבר אפשר למולו], אבל בני ספרד נהגו למולו רק ביום א'.

האם יש חיוב לתת למוהל שמל בנו ראשון למול את שאר בניו

אדם הרגיל לתת למוהל מסוים, אינו חייב להמשיך בכל הבריתות לתת לאותו מוהל, ויכול לתת למוהל אחר. [וצ"ע למעשה].

קריאת שמע בליל הברית

נוהגים לומר עם התינוק בלילה שלפני הברית קריאת שמע [הקרוי 'וואך נאכט' ולבני ספרד 'ברית יצחק'] ונוהגים לומר פרשה ראשונה בלבד, ואומרים גם המלאך הגואל, הנה לא ינום, לישועתך קויתי וכו' ואדון עולם. ויש בזה מנהגים שונים.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על ברית מילה
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה