האם עד שמעשן כשר לעדות לחופה?

הרב בר שלום - מכון עליה

הגאון רבי אליהו בר שלום שליט"א – רבה הראשי של בת ים, ומחה"ס משפט הכתובה

נדרשתי אל הנושא הנ"ל, בהיות והיום דעת כל ארגוני הרפואה בעולם באופן חד משמעי כי העישון מקצר ימיו של אדם, א"כ המעשן עובר ב"ונשמרתם לנפשותיכם", ומעתה יש לידע אם העושה כן נפסל לעדות או לא, וידעתי כי שאלה זו תעורר איזה אנשים לומר היכן שמענו לערער על קידושין כאלה, ובפרט שמצאנו גם ת"ח גדולים מעשנים עכ"ז אמרתי לא אמנע מלהעלות נושא זה

ואמר לי ד"ר מרדכי הלפרין הי"ו ששמע מפי הגרש"ז אוירבך זצ"ל באם המעשן יודע שהעישון מקצר את החיים, שקיצור חיים הוא איסור דאורייתא שמאבד עצמו לדעת שעל עוון זה חייבים מיתה בידי שמים, אסור לו להעיד ועדותו פסולה.

והנה יש אומרים שלהם העישון אינו  מזיק כ"כ, והראיה שיש אנשים שמעשנים ומאריכים ימים, וכדו' אולם כיום כל ארגוני הבריאות בעולם נחרצים שדבר זה מקצר את החיים, והוכח שחצי מהמעשנים מתים מהעישון, והשאר מתים ממחלות שהעישון החמיר אותם, וא"כ בוודאי עוברים על "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

ואין לומר שכיום אחרי שהתמכר הרי הוא שבוי בכך, אינו עובר עבירה במזיד, שהרי מבואר להדיא (עי' שו"ת רעק"א מהדו"ת סי' ג') לגבי מי שהרג בתאונת דרכים בפשיעה שנסע במהירות, שאף שעצם ההריגה היא בשוגג או באונס מ"מ כיון שנסע במהירות נחשב כפשיעה והווי כי תחילתו בפשיעה וסופו באונס ואונס בא מחמת הפשיעה, ויל"ד בזה עוד ואכמ"ל.

סוף דבר שיש להתפלא איך יתכן לנו להקפיד בכל סרך מנהג בחופה וקידושין, ולעשות הכל לכתחילה ובהידור, ואילו לגבי בחירת עדי הקידושין שהוא עצם חלות הדבר לא נחוש לכתחילה להתבונן על העד אם אינו מעשן(כבד), ולבחור תחתיו עד כשר שיש באולם ואין עבירה זו בידו.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על חופה וקידושין
חתונה ברבנות: כל מה שחתן וכלה צריכים לדעת על הכנה לחופה וקידושין עפ"י ההלכה והמנהג היהודי. מידע חיוני, טיפים וכלים לעבר חתונה מוצלחת….
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
ספר הכשרות הלכה למעשה – בהוצאת מכון עליה

הספר המבוקש ׳ספר הכשרות הלכה למעשה׳ יצא לאור במהדורה חדשה תשפ"ג. עם מלא הוספות ונספחים, כמו נספח על משקאות חריפים, ומראה מקומות.

ספר הכשרות הלכה למעשה
שנה טובה