בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

ההצעה שפסל הגר"ח קנייבסקי שליט"א להקים עדרי בן פקועה!

לפני כמה עשרות שנים עלתה הצעה בעולם ההלכה, להקים עדרי בני פקועה, כלומר לקחת אלפי פרות מעוברות, ולשוחטם כשהם מעוברות, וממילא הוולדות אינם צריכים שחיטה (מדאורייתא), וכן אין בהם דין טרפות, ודבר זה יציל רבבות יהודים מאכילת נבלות וטריפות, וכן יוזיל מאד את מחירי הבשר, וכן הוולדות של הוולדות ג"כ אי"צ שחיטה מדין בני פקועה.

וכשהציעו הצעה זו לפני מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר שאין לעשות כן, משום דשמא תשתכח תורת שחיטה מישראל, ויש להעיר ע"ז, חדא, שהרי המציאות כיום שרבבות יהודים נכשלים בבשר נבילות וטריפות, והאם אי"ז עדיף,

לפרטים על קורס השחיטה של מכון עליה לחצו כאן

ועוד, דאף בבן פקועה שוחטים מדרבנן, משום מראית העין, וא"כ לא תשתכח תורת שחיטה, אלא דכוונתו שתשתכח תורת טריפות.

ובשו"ת מנחת אשר כתב שלא לעשות דבר זה, משום דק"ל בשו"ע (יו"ד סי' י"ג ס"ד) שוולד שהוא מצד אחד בן פקועה, ומצד אמו אינו בן פקועה, או להיפך, אינו ניתר אף בשחיטה, משום שנחשב כאילו שחט סימן אחד, וא"כ במידה ויתערב בע"ח שאינו בן פקועה, בתוך העדר של הבני פקועה, ויהי' לנו בע"ח שהוא מחצה בן פקועה, א"כ יצטרכו להרוג את כל העדר, דאינו בטל אפי' באלף כיון שבע"ח הוי דבר חשוב ולא בטל, במחכ"ת לא הבנתי דבריו, חדא שהרי המציאות היא שכל הבהמות מסומנות וממוספרות, וא"כ אין חשש שיתבטל, ועוד, שאפשר למכור את כל העדר לגויים, וא"כ אי"ז הפסד מרובה כ"כ.

מכון עליה

(ובדרך אגב, אנו נמצאים בבעיה חמורה, שהרי כל הבהמות כיום מסומנות ע"י חור באוזן עם מספר, וא"כ כולם בעלי מומים, ומהרה יבנה ביהמ"ק, ולא יהיו לנו בהמות להקרבה, וכ"ז לדעת החזו"א שלגבי מומין
כל האוזן נחשבת כאבר שיש בו מום, דאילו לדעת שו"ע הרב רק בחלק הקשיח נחשב כמום, ואין לומר דמשיח צדקנו יביא עמו בהמות כשרות, דהא אמרי' בבכורות (נ"א, ב) שאין לעשות מום בכל העדר, דשמא יבנה ביהמ"ק ולא יהיו בהמות להקרבה.)

וראיתי שדנו בזה מחמת אי קיום מצות שחיטה, והר"ז כמו ללכת בלי ד' כנפות, דמבו' בגמ' במנחות (מ"ג, א') דבעידנא דריתחא מענישים ע"ז, אולם לענ"ד נראה דאי"ז דומה, חדא שהרי יש ענין להציל רבבות יהודים מאכילת נבילות וטריפות, ועוד דודאי שאין חיוב לאדם לקנות שדה כדי להתחייב בלקט שכחה ופאה, וכן לאכול דוקא פת כדי להתחייב בברהמ"ז, וכמבו' בתוס' בברכות דף ל"ז על אחד מהראשונים שהיה אוכל תמרים כדי לא להתחייב בברהמ"ז, ודוקא ציצית שזה דבר שקל לעשותו, אם אינו עושה כן, בעידנא דריתחא נענש ע"ז.


ההרשמה למסלולי ההכשרות בעיצומה!

הצטרף עוד היום להצלחה הגדולה ובחר את ההכשרה שמתאימה לך!

פרטי המחבר

2 תגובות

  1. בציצית לא הסיבה בגלל שזה קל
    אלא שבציצית בעינן וזכרתם וכשיש פתרונות אינם מקימים בפועל את הוזכרתם
    ופשוט

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

אתרוג סיני
הידעת!
מכון עליה
אתרוג סיני!

רוב הדברים שאנחנו צורכים כיום מיוצרים בסין, אבל זה חידוש: אתרוג סיני , ריחו כריח אתרוג/לימון וצורתו מזכירה אתרוג רק שלאתרוג הסיני יש כמין אצבעות

לדעת עוד »
מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך
%d בלוגרים אהבו את זה: