בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

קיום מצוות ברית המילה בשבת כשיש חשש לחילול שבת!

הרב נפתלי וסרמן שליט"א מרבני ארגון בנועם וראש כולל מענה הלכה

כשיש חשש גדול שהמשפחה יבואו במכוניות בשבת לברית, האם לאחר את הברית ליום ראשון?

כתוב (ויקרא יב,ג) 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו', ודרשו חז"ל שאפילו אם היום השמיני חל בשבת- מלין אותו. (שבת קלב, רמב"ם הל' מילה פרק א הלכה ט´, שו"ע יו"ד רסו,ב).

נחלקו הפוסקים האם כשיש חשש של חילול שבת (כגון: שהאורחים יבואו ברכב, ואו שיצלמו את הברית בשבת וכד') האם בכל זאת לקיים את הברית בשבת ולא להתחשב בחילול שבת של האורחים, שסוף סוף המצוה היא למול ביום השמיני, ובמה אשמים התינוק והוריו שהם אינם מחללים את השבת, אלא האורחים…


כדעה זו למול בשבת פסקו הרב פיינשטיין (בשו"ת אגרות משה ח"א סימן קנו), הרב וייס (מנחת יצחק ג, לה), הרב אליעזר וולדנברג (בשו"ת ציץ אליעזר חלק ו סימן ג) וכ"פ הרב מרדכי אליהו (בשו"ת מאמר מרדכי חלק ד´ סימן צח)

כך גם נוטה דעת הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א (בילקוט יוסף קיצור שו"ע או"ח סימן שלא, ס"ז, ובילקוט יוסף שובע שמחות ב´ הלכות מילה עמוד קלט-קמא)

הגרי"ש אלישיב זצ"ל פסק לחלק שאם מדובר על חילול שבת המוני, כגון שעושים את הברית בבית מלון ויבואו הרבה מוזמנים- אז ידחו את הברית ליום ראשון, ואם מדובר בחילול שבת רק של כמה מכוניות, יעשו את הברית בשבת (מילה שלימה עמוד תמה)

הרב שמואל וואזנר זצ"ל (בשו"ת שבט הלוי חלק ד´ סימן קלה) פוסק לדחות את הברית ליום ראשון.


הלכה למעשה. ולפי הסדר הזה:

  • לעשות את הברית בשבת , בלי חילול שבת, (אין צורך מנין אנשים לברית כמובא בשולחן ערוך יו"ד סימן רס"ה הלכה ו), ואת המסיבה עצמה יעשו יחד עם כל המשפחה המורחבת במוצאי שבת או ביום ראשון.
  • לעשות את הברית בשבת, ואפילו יבואו אורחים בשבת ברכב, כמובן שיגידו להם שאסור לצלם ..(וצריכים לכה"פ לומר להם שיבואו מערב שבת, וישבתו במקום, אם ישמעו יישמעו, ואם לא- אין עבירה על המארחים)

(באפשרויות הנ"ל צריכים לדאוג שלא יהיה חילול שבת בהבאת התינוק עצמו, וכגון: שלא ייקחו אותו ברכב למקום הברית(

  • לעשות את הברית ביום ראשון.

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

תמונה של כיתת לימוד
הידעת!
הרב רפאל שוורץ
מקצוע תורני

מקצוע תורני, במכללה חרדית , האפשרות לעבוד ולהישאר בתוך עולם ההלכה! לכל אברך שצועד את הפסיעות הראשונות בחיי הנישואין, עומדת מולו התמודדות להילחם ולשבת באוהלה

לדעת עוד »
מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך