בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

כל ההיתרים שרציתם לדעת על שהיית תבשיל בשבת

ישנם כמה אופנים להיתר שהיית תבשיל בערב שבת אפילו על גבי כירה שאינה גרופה וקטומה:

  1. תבשיל שנתבשל בשיעור של מאכל בן דורסאי לדעת הרמ"א, וכמו שהבאנו לעיל.
  2. טוח בטיט – בגמרא [שבת יח:] מובא שמותר להשהות בשר בתוך תנור שיש בו גחלים אע"פ שאינו גרוף וקטום, אם סתמו את פי התנור בטיט ואי אפשר לפותחו. ועל כן כתב החזון איש [לו, לג] שניתן לעשות זאת בימינו ע"י סגירת דלת התנור במנעול. וכתב בארחות שבת [ב, יח] שנראה שהוא הדין גם בהדבקת נייר דבק על הכפתורים.
  3. קדרה חייתא – עוד היתר שמובא בגמרא [שם], אם הניח תבשיל שיש בו חתיכת בשר חיה, שצריך זמן רב כדי לבשלה, ודאי מסיח הוא את דעתו ממנה ולא יבוא לחתות בגחלים. לפי דברי המשנ"ב [רנג, ט] ההיתר הוא רק בבשר ולא בירקות חיים שיכולים בקלות להתבשל.
  4. אם השהה לצורך סעודת היום – ואינו רגיל לאכול ממנו בלילה. [בה"ל ד"ה להשהותו]
  5. אם אין לו שום פת ותבשיל אלא זה בלבד. [משנ"ב רנד, לג]

שגג או הזיד בדין שהייה

הניח קדירת תבשיל בערב שבת ע"ג אש שאינה מכוסה ושכח:

אם בשקיעת החמה לא היה התבשיל מבושל כמאכל בן דורסאי – אסור באכילה.

אם נזכר כל זמן שלא הספיק עדיין להתבשל כל צרכו. יש לו בהקדם האפשרי לסלקו ולהורידו מהאש,
אפילו כבר נכנסה השבת, ויניחנו מיד בצד, כי התבשיל מוקצה הוא.

וכן אם פשע ובמזיד השהה. אלא שבזה במוצ"ש לדברי הכל חייב להמתין בכדי שיעשה,
ולאחר מכן מותר התבשיל גם בשביל אותו שפשע.

והטעם שהשוו חכמים לקנוס בשהייה את השוגג כמזיד, משא"כ בשאר איסורי שבת, איתא בגמרא [שבת לח.] שרבו המשהין במזיד, ואומרים שוכחים אנו, חזרו וקנסו על השוכח, והיינו, כיון שאיסור 'שהייה' קל בעיני בני אדם שכיח שיעשה במזיד ויאמר שוגג הייתי, משא"כ שאר איסורי שבת.

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

גדול הפוסקים בנושא ברית מילה
ברית מילה
מכון עליה
לדחות הברית לצהרים כדי למנוע ביטול תורה מבני החבורה בכולל ?!

ראש כולל שהורה לתלמידיו שאינו מרשה לילך בזמן סדרי הכולל להשתתף בברית מילה של אחד מחברי הכולל, שזהו ביטול תורה דרבים, ואם אבי הבן רוצה שחברי הכולל ישתתפו בשמחתו, יעשה את הברית לצהרים לזמן בין הסדרים.

לדעת עוד »
מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך