השגחת כשרות על חלב נוכרי

כחלק מההרחקות ההלכתיות בין ישראל לעמים, נאסר על ישראל לשתות חלב שהגיע מנוכרי ללא השגחה. החלב הנוכרי מוחלף לעיתים קרובות עם נושא דומה – אבקת חלב עכו"ם, אולם פרטי ההלכות שונים כפי שיוצג במאמר זה.
חלב נוכרי

מה זה חלב נוכרי

הרבה שואלים מה זה חלב נכרי? אז הנה התשובה: חלב נוכרי הינו חלב שהגיע מבהמת נוכרי, אשר נחלב ללא השגחה של אדם מישראל. מקור האיסור הוא במסכת עבודה זרה שם מוזכר חלב נוכרי כחלק מהדברים האסורים באכילה, אולם הם אינם אסורים בהנאה (כלומר שמדובר בבעיית כשרות ולא בעיית ע"ז). הסיבה לאיסור חלב זה, היא מהחשש שמא מדובר בחלב מבהמה טמאה, או שמא הנוכרי עירב חלב טמא בחלב טהור. בגמרא מוזכר חשש נוסף, שמא הגוי לא הקפיד על כיסוי הכלי ונחש עלול היה להטיל ארס בחלב, אולם כיום איננו חוששים לאיסור גילוי, וטעם זה מצטמצם. ראוי לציין את שיטתו המפורסמת של הרב פיינשטיין שהתיר חלב שהגיע מנוכרי במדינות המפותחות, בהן הפיקוח הממשלתי מהווה תחליף להשגחה של אדם מישראל.

צורות שונות של איסור חלב נוכרי

הדברים שכתבנו לעיל מתייחסים לחלב נוזלי בלבד. בנוגע ליתר צורות החלב נאמרו הדברים הבאים:

חמאה מחלב נוכרי

הלכה היא בידינו שחמאה אינה יכולה להיעשות מחלב של בהמה טמאה, כך שלכאורה כל חמאה צריכה להיות כשרה שכן בטל החשש שהחלב אינו חלב מבהמה טהורה. עם זאת, השולחן ערוך מפקפק מעט בהיתר זה, אך כותב שאין למחות במי שנוהג היתר בחמאת עכו"ם. מכל מקום בימינו נראה שיש לאסור חמאת עכו"ם שכן בחמאה מוכנסים חומרים נוספים רבים שמקורם אינו ידוע. 

גבינה מחלב נוכרי

חז"ל אסרו גבינה של גויים אף אם ידוע שהיא הגיעה מחלב כשר. יסוד האיסור הוא משום שהגויים מגבנים את הגבינה באמצעות חומרי הקרשה אסורים. מסיבה זו גבינת עכו"ם אינה כשרה, אלא אם הגבינה היא בבעלותו של יהודי, או שיהודי משגיח על התהליך כולו.

אבקת חלב עכו"ם

אבקת חלב עכו"ם, הקרויה גם "אבקת חלב נוכרי הלכה", עומדת במרכז מחלוקת פוסקים גדולה, אשר התחדשה בעשרות השנים האחרונות. יסוד המחלוקת נסוב סביב השאלה איך להגדיר את אבקת החלב – האם מדובר בחלב ויש לדון בו בכלים שהצגנו לעיל, או שמדובר בדבר חדש בעל הגדרה הלכתית משלו. הרב פרנק פסק להתיר אבקת חלב נוכרי משום שהאיסורים של חז"ל נאמרו רק על חלב נוזלי אולם אבקת חלב אינה כלולה בגזרה זו, ואילו החזון איש פסק שיש להתייחס אליו בדומה לחלב, על כל המשתמע מכך. 

אבקת חלב נוכרי – התייחסות הרבנות

הרבנות הראשית פסקה שמותר להשתמש באבקת זו, אולם הוא מותר רק בכשרות הרגילה ויש לציין במפורש על האריזה שמדובר באבקת זו. כשרות מהדרין אינה ניתנת עבור מוצרים המכילים אבקת חלב נוכרי.

אנו במכון עליה מכשירים מאות בוגרים מידי שנה להיות משגיחי כשרות, למידע נוסף על קורס משגיחי כשרות לחצו כאן.

אולי יעניין אותך להמשיך לקרוא:

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
הקולה היא משקה פופולרי ברחבי העולם, לעיתים אנו נתקלים במשקה ללא סימן ההכשר המוכר, האם היא כשרה? הנה כל מה שאתה צריך לדעת על…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
נפתחה קבוצת וואטסאפ לסופרי סת״ם

אם אתם סופרי סת״ם ואתם מעוניינים למכור את המוצרים שלכם, תוכלו לעשות את זה בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

גם אם אתם מעוניינים לרכוש תשמישי קדושה מסופרי סת״ם ישירות תוכלו לעשות זאת בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

שנה טובה