שתיית חלב מפרות שאוכלות ספיחין בשמיטה

חלב פרה

הנה בשנת השמיטה עוררו הרבנים שהפרות אוכלות תבן /שחת  שהוא ספיחין ואסור באכילה, וא"כ הבהמה מתפטמת ממאכלות אסורות.

וכתב הש"ך [יו"ד סי' ס'] שיש לאסור לשתות חלב של בהמה שנתפטמה כל ימיה במאכלות אסורות, אמנם בנידון דידן יש לדון האם נחשב כ"מאכלות אסורות" ממש, ועוד שבמציאות כמעט בכל המחלבות אין מציאות אחרת, וממילא הוי שעת הדחק [אמנם יש לדון האם נחשב שעת הדחק אף לאכול את כל סוגי מאכלי החלב, או רק מה שצריך באופן ממשי, ולא כל הממתקים החלביים, וצ"ע].

ידוע שבשמיטה תשי"ב הגיע האדמו"ר הדברי יואל מסאטמר זצ"ל לאר"י ועורר ע"ז, והרב מבריסק אמר שמי שמעורר ע"ז יגרום שאנשים יעברו לאכול היתר מכירה, כיוון שיאמרו שאין אפשרות לשמור שמיטה כהלכתה.

אמנם הגרי"ז זצ"ל  עצמו לא אכל מאכלי חלב בשמיטה.

ויש לדון בזה משום מסייע בידי עוברי עבירה, שגורם שיצרכו יותר תבואה של ספיחין, וכמו שאוסרים בכל צריכה ממפעל מחלל שבת.

ועוד יש להעיר שאם אוסרים לשתות חלב של בהמה שאוכלת ספיחין, מדוע שלא מעוררים על אכילת בשר שנשחט באר"י, או אכילת עופות שכולם נשחטים באר"י, ואוכלים ספיחין, ובהא הדבר חמור יותר מחלב, כיוון שהבשר עצמו מעורב בו ספיחין, ולא כמו בחלב שאסור רק מדין "כל היוצא מן האסור אסור", ובעופות הדבר קל יותר מבחינה טכנית, שאין כל כך בירוקרטיה לקחת כמות של עופות ולדאוג שיאכלו שחת של שישית או של חו"ל, ובשונה ממשק החלב, שמדובר בעלות של כשמונים מיליון שקלים.

אולי יעניין אותך לקרוא:

רצית לעסוק במקצוע קודש "משגיח כשרות"? אנו במכון עליה מזמינים אותך לקרוא על קורס משגיחי כשרות שלנו, ואף להצטרף לאלפי הבוגרים המוצלחים שלנו.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
האם מותר לקנות ירקות עלים שאינם נקיים מחרקים, היות ובירקות ללא חרקים [הנקרא גוש קטיף], משתמשים בחומרי הדברה מסוכנים ורעילים למניעת חרקים, והרי…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
לקיים בנו חכמי ישראל:
הרב יצחק כהן

אנא הרבו בתפילות ותחנונים לרפואתו השלמה של רבה של שכונת שמואל הנביא בירושלים הגה"צ הרב יצחק כהן שליט"א. שעובר היום הליך רפואי מורכב בחו"ל וזקוק לרחמי שמים מרובים.
היום יתקיימו עצרות ותפילות בכמה מוקדים ברחבי הארץ ע"פ הוראת ר"י פורת יוסף הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א והראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א תתקיים עצרת תפילה ואמירת סליחות עם הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליט"א בבית כנסת המרכזי ברחוב שמעון הצדיק שכונת שמואל הנביא בשעה 17:00
שמו לתפילה: רבי יצחק בן ימנה