בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

חימום אוכל בשבת ע"י מכשירים חשמליים – מה הדין?

כל מה שרציתם לדעת על דין חימום אוכל בשבת –
סוגי מכשירים ואופן החימום בהן :

פלטה חשמלית

בנידון זה נחלקו האחרונים:

יש אומרים שדינה כגרופה וקטומה ומותר להשהות עליה תבשילים מערב שבת.
וטעמם הוא מפני שאין הדרך לבשל על הפלטה אפילו ביום חול. וזה באמת שמה 'פלטה 'לשבת',
וזה בעצם גילוי דעת שלא יבוא לחתות בגחלים. ובנוסף אי אפשר להגביר ולהקטין את האש. [אגר"מ או"ח ד, עד, שש"כ א, עא, יביע אומר ו, או"ח לב, שבט הלוי ה, ל]

אולם דעת הגרי"ש אלישיב לאסור בזה,
מפני שאין כאן היכר וחציצה, אא"כ יכסו אותה בנייר כסף עבה. [הו"ד בספר שבות יצחק שהייה פרק ח]

תנור חשמלי

יש שני סוגי תכניות בתנור:

תנור הפועל ע"פ טרמוסטט

אסור לתת מאכלים בתוך התנור אפילו מערב שבת. מפני שכאשר יוציא את המאכלים בשבת, יכנס אוויר קר אל התנור, ויגרום בזה להבערת חום נוסף בתנור ועובר על איסור דאורייתא. ויש מקילים בזה משום שהוא ספק פסיק רישיה בדרבנן [אגר"מ או"ח ד, עד, ילקוט יוסף שבת א עמוד קא]

תנור מצב שבת

הינו תנור שהחום המופעל בו הוא קבוע, ובתנור זה נחלקו האחרונים:

יש אומרים שאין דינו כגרוף וקטום,
כי יש לחוש שמא יגביר את החום, ועוד שהרי מכניס את המאכלים לתוך התנור. אא"כ יכסה את הכפתורים באופן שלא יוכל להגביר את החום. [ארחות שבת ב, טו אור לציון חלק ב, יז, ד] 

ויש אומרים שדינה ככירה גרופה וקטומה בתנאי שישים בתוכה פח בקרקעית התנור. [שו"ת אג"מ ח"ד עד בישול אות כז, שו"ת אז נדברו ח, טז]

ויש מקילים
להשהות בתוכו מערב שבת תבשיל שנתבשל כל צורכו. אפילו אם הוא מצטמק ויפה לו,
ואין חוששין שמא יגביה את חום התנור בשבת, דחשיב ככירה גרופה וקטומה. [ילקוט יוסף שם עמוד צו]

סגירת דלת התנור בשבת
אסורה אא"כ התבשילים שבתוכו מבושלים כל צרכם,
כי אם אינם מבושלים הרי הוא גורם בזה לבישולם. 

כיריים חשמליות

אסור להניח עליה תבשילים מערב שבת אא"כ כיסה את הכפתורים להגבהת או הורדת החום.

כיריים אינדוקציה
הואיל וגזרת חכמים,
שלא להשהות מערב שבת תבשיל שאינו מבושל כל צרכו. מחשש שמא יחתה בגחלים,
אין אפשרות להשהות על כיריים אלו. לפי שגם אם יכסה אותה בכיסוי לא יפחית את חומה,
ובהנחת כיסוי עבה, עלול הוא לגרום לניתוק השדה המגנטי שבין הכיריים לסיר. וממילא יגרום זה לכיבוייה. 

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך