חימום אוכל בשבת ע"י מכשירים חשמליים – מה הדין?

חימום אוכל בשבת

כל מה שרציתם לדעת על דין חימום אוכל בשבת –
סוגי מכשירים ואופן החימום בהן :

פלטה חשמלית

בנידון זה נחלקו האחרונים:

יש אומרים שדינה כגרופה וקטומה ומותר להשהות עליה תבשילים מערב שבת.
וטעמם הוא מפני שאין הדרך לבשל על הפלטה אפילו ביום חול. וזה באמת שמה 'פלטה 'לשבת',
וזה בעצם גילוי דעת שלא יבוא לחתות בגחלים. ובנוסף אי אפשר להגביר ולהקטין את האש. [אגר"מ או"ח ד, עד, שש"כ א, עא, יביע אומר ו, או"ח לב, שבט הלוי ה, ל]

אולם דעת הגרי"ש אלישיב לאסור בזה,
מפני שאין כאן היכר וחציצה, אא"כ יכסו אותה בנייר כסף עבה. [הו"ד בספר שבות יצחק שהייה פרק ח]

תנור חשמלי

יש שני סוגי תכניות בתנור:

תנור הפועל ע"פ טרמוסטט

אסור לתת מאכלים בתוך התנור אפילו מערב שבת. מפני שכאשר יוציא את המאכלים בשבת, יכנס אוויר קר אל התנור, ויגרום בזה להבערת חום נוסף בתנור ועובר על איסור דאורייתא. ויש מקילים בזה משום שהוא ספק פסיק רישיה בדרבנן [אגר"מ או"ח ד, עד, ילקוט יוסף שבת א עמוד קא]

תנור מצב שבת

הינו תנור שהחום המופעל בו הוא קבוע, ובתנור זה נחלקו האחרונים:

יש אומרים שאין דינו כגרוף וקטום,
כי יש לחוש שמא יגביר את החום, ועוד שהרי מכניס את המאכלים לתוך התנור. אא"כ יכסה את הכפתורים באופן שלא יוכל להגביר את החום. [ארחות שבת ב, טו אור לציון חלק ב, יז, ד] 

ויש אומרים שדינה ככירה גרופה וקטומה בתנאי שישים בתוכה פח בקרקעית התנור. [שו"ת אג"מ ח"ד עד בישול אות כז, שו"ת אז נדברו ח, טז]

ויש מקילים
להשהות בתוכו מערב שבת תבשיל שנתבשל כל צורכו. אפילו אם הוא מצטמק ויפה לו,
ואין חוששין שמא יגביה את חום התנור בשבת, דחשיב ככירה גרופה וקטומה. [ילקוט יוסף שם עמוד צו]

סגירת דלת התנור בשבת
אסורה אא"כ התבשילים שבתוכו מבושלים כל צרכם,
כי אם אינם מבושלים הרי הוא גורם בזה לבישולם. 

כיריים חשמליות

אסור להניח עליה תבשילים מערב שבת אא"כ כיסה את הכפתורים להגבהת או הורדת החום.

כיריים אינדוקציה
הואיל וגזרת חכמים,
שלא להשהות מערב שבת תבשיל שאינו מבושל כל צרכו. מחשש שמא יחתה בגחלים,
אין אפשרות להשהות על כיריים אלו. לפי שגם אם יכסה אותה בכיסוי לא יפחית את חומה,
ובהנחת כיסוי עבה, עלול הוא לגרום לניתוק השדה המגנטי שבין הכיריים לסיר. וממילא יגרום זה לכיבוייה. 

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

2 תגובות

השאר תגובה

מאמרים נוספים דיני כשרות בשבת
המצווה הנפוצה בקב הנשים זאת ההפרשת חלה, צירפנו פה את כל הנושאים הקשורים להפרשת חלה החל מהמקורות ועד לדינים והשיעורים. הפרשת חלה המקור {יז} …
"פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן" (במדבר כה, יא) הרב אליהו פנחסי שליט"א אומר רש"י על פי הגמרא: "לפי שהיו השבטים מבזים אותו [את פינחס],…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
לקיים בנו חכמי ישראל:
הרב יצחק כהן

אנא הרבו בתפילות ותחנונים לרפואתו השלמה של רבה של שכונת שמואל הנביא בירושלים הגה"צ הרב יצחק כהן שליט"א. שעובר היום הליך רפואי מורכב בחו"ל וזקוק לרחמי שמים מרובים.
היום יתקיימו עצרות ותפילות בכמה מוקדים ברחבי הארץ ע"פ הוראת ר"י פורת יוסף הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א והראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א תתקיים עצרת תפילה ואמירת סליחות עם הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליט"א בבית כנסת המרכזי ברחוב שמעון הצדיק שכונת שמואל הנביא בשעה 17:00
שמו לתפילה: רבי יצחק בן ימנה

%d בלוגרים אהבו את זה: