המקרים בהם פיקוח נפש דוחה שבת?

המקרים בהם פיקוח נפש דוחה את השבת. דוגמאות מההלכה, וכיצד יש להתנהל במקרים אלו: כמו חולים, תרופות ואף מצבים חירום. מאמר הלכתי ומעשי.
המקרים בהם פיקוח נפש דוחה שבת

התורה היא תורת חיים. אז נכון שיש לנו את משפטי התורה אך הם כולם חסד ורחמים. על פי ההלכה – פיקוח נפש דוחה שבת. ולא רק שהיא דוחה שבת אלא שאפילו מצווה לחלל אותה במקרים בהם מדובר בחולה שיש בו סכנה.

הרמב"ם כותב (פ"ב ה"ג) "אסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם ואלו המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהן הכתוב אומר 'וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם".' עכ"ל.

מקרים בהם מותר או אסור לחלל שבת

מקרהמותר/אסור לחלול שבתהסבר
סיכוי ההצלה קטןמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת, גם אם הסיכוי קטן
תרופה שמועילה רק במקצת המקריםמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת, גם אם התועלת נמוכה
תרופה שאין בסיס ממשי לכך שאולי תועילאסורלא מותר לחלול שבת אם אין בסיס ממשי להצלה
חשש של בניין שהתמוטטמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת
אדם שספק עם נשאר בחייםמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת, גם אם הסיכוי קטן
לחלול שבת כדי להציל חולהמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת
אשה שעומדת ללדתמותרלדת נחשבת לסכנת נפש ולכן מותר לחלול שבת
יש כמובן מקרים רבים נוספים במקרים של ספק ועכשיוות, יש להתייעץ עם רב, ועדיף לא לקחת סיכונים וחלל כדי להציל חיים.

הכרעה נכונה בהלכות פיקוח נפש

למרות שמדובר לכאורה בהיתר גורף כפי שמופיע בחז"ל – מצוה גדולה להציל חיי אדם תוך כדי חילול שבת אפילו בספק ספיקא של פיקוח נפש (סי' שכט ס"ג), ואמרו חז"ל "כל הזריז הרי זה משובח", והמתמהמה והולך לשאול הרי זה שופך דמים (סי' שכח ס"ב). ואף אם נתברר כי הצלתו לא הועילה לרפאות קיים מצוה ויקבל שכר טוב (שם סט"ו), ואין זה נקרא חילול שבת רק שמירת שבת (אור החיים שמות לא יג) והמתענה לעשות תשובה על זה הרי זה הוללות וסכלות (משנ"ב סי' שלד סקע"ח).

עם זאת, עדיין יש מקרים בהם ניתן בהחלט להציל חיי אדם גם בלי חילול שבת כשזה יהיה ללא כל דיחוי או עיכוב. ברור שבמקרה כזה אין לחלל שבת. כך גם אם מדובר בחולה שיכול הלמתין עד מוצ"ש, ברור שיש להמתין.

כך שיש כאן מקום לשקול בפלס כל פעולה ולא למהר להכריע במקום שיש את הזמן לכך.

דיני יולדת בשבת

יולדת יש לה דין של חולה שיש בו סכנה. מותר ליולדת לנסוע בשבת אל בית החולים אם אכן הגיעה זמנה ללדת והיא הייתה פונה אל בית החולים גם היה זה יום חול רגיל. במצב כזה מותר גם לבעלה להתלוות אליה אם היולדת זקוקה לו. אם היא צריכה גם תומכת שתהיה איתה, מותר גם לה להגיע בשבת תוך חילול שבת. זאת משום שדינה כחולה וכל מה שהיא זקוקה לו דוחה שבת.

יחד עם זאת אין להרבות בחילול שבת שלא לצורך. על כן אם יש אפשרות לנסוע על ידי גוי, עדיף אכן שהגוי יחלל את השבת עבורה. כך גם כל פעולה שניתן לבצע אותה בשינוי בלי שהדבר יעכב את הטיפול ביולדת, הרי שזה עדיף. כמו למשל הדלקה או כיבוי של אור המפריע ליולדת, ביצוע רישומים נחוצים כמו גם שאר פעולות שאסורות בשבת.

מעבר לכך כדאי להכין מה שאפשר לפני שבת כדי שלא יהיה צורך לחלל שבת בעת הצורך.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים כללי
בעולמנו היום, מבחני הרבנות מהווים אבן דרך חשובה במסע ההסמכה לרב שכונה או קהילה. התהליך המאתגר והמעמיק של הכנה למבחנים אלו מאפשר למועמדים לרבנות…
הלכות לסוכות הן הוראות דתיות והלכתיות המקובלות ביהדות לגבי בניית ושימור הסוכה, המצוות שיש לקיים במהלך חג הסוכות והנהגות נוספות במהלך החג. …
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
נפתחה קבוצת וואטסאפ לסופרי סת״ם

אם אתם סופרי סת״ם ואתם מעוניינים למכור את המוצרים שלכם, תוכלו לעשות את זה בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

גם אם אתם מעוניינים לרכוש תשמישי קדושה מסופרי סת״ם ישירות תוכלו לעשות זאת בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

שנה טובה