המקרים בהם פיקוח נפש דוחה שבת?

המקרים בהם פיקוח נפש דוחה את השבת. דוגמאות מההלכה, וכיצד יש להתנהל במקרים אלו: כמו חולים, תרופות ואף מצבים חירום. מאמר הלכתי ומעשי.
המקרים בהם פיקוח נפש דוחה שבת

התורה היא תורת חיים. אז נכון שיש לנו את משפטי התורה אך הם כולם חסד ורחמים. על פי ההלכה – פיקוח נפש דוחה שבת. ולא רק שהיא דוחה שבת אלא שאפילו מצווה לחלל אותה במקרים בהם מדובר בחולה שיש בו סכנה.

הרמב"ם כותב (פ"ב ה"ג) "אסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם ואלו המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהן הכתוב אומר 'וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם".' עכ"ל.

מקרים בהם מותר או אסור לחלל שבת

מקרהמותר/אסור לחלול שבתהסבר
סיכוי ההצלה קטןמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת, גם אם הסיכוי קטן
תרופה שמועילה רק במקצת המקריםמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת, גם אם התועלת נמוכה
תרופה שאין בסיס ממשי לכך שאולי תועילאסורלא מותר לחלול שבת אם אין בסיס ממשי להצלה
חשש של בניין שהתמוטטמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת
אדם שספק עם נשאר בחייםמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת, גם אם הסיכוי קטן
לחלול שבת כדי להציל חולהמותרבסכנת נפשות מחלילין שבת
אשה שעומדת ללדתמותרלדת נחשבת לסכנת נפש ולכן מותר לחלול שבת
יש כמובן מקרים רבים נוספים במקרים של ספק ועכשיוות, יש להתייעץ עם רב, ועדיף לא לקחת סיכונים וחלל כדי להציל חיים.

הכרעה נכונה בהלכות פיקוח נפש

למרות שמדובר לכאורה בהיתר גורף כפי שמופיע בחז"ל – מצוה גדולה להציל חיי אדם תוך כדי חילול שבת אפילו בספק ספיקא של פיקוח נפש (סי' שכט ס"ג), ואמרו חז"ל "כל הזריז הרי זה משובח", והמתמהמה והולך לשאול הרי זה שופך דמים (סי' שכח ס"ב). ואף אם נתברר כי הצלתו לא הועילה לרפאות קיים מצוה ויקבל שכר טוב (שם סט"ו), ואין זה נקרא חילול שבת רק שמירת שבת (אור החיים שמות לא יג) והמתענה לעשות תשובה על זה הרי זה הוללות וסכלות (משנ"ב סי' שלד סקע"ח).

עם זאת, עדיין יש מקרים בהם ניתן בהחלט להציל חיי אדם גם בלי חילול שבת כשזה יהיה ללא כל דיחוי או עיכוב. ברור שבמקרה כזה אין לחלל שבת. כך גם אם מדובר בחולה שיכול הלמתין עד מוצ"ש, ברור שיש להמתין.

כך שיש כאן מקום לשקול בפלס כל פעולה ולא למהר להכריע במקום שיש את הזמן לכך.

דיני יולדת בשבת

יולדת יש לה דין של חולה שיש בו סכנה. מותר ליולדת לנסוע בשבת אל בית החולים אם אכן הגיעה זמנה ללדת והיא הייתה פונה אל בית החולים גם היה זה יום חול רגיל. במצב כזה מותר גם לבעלה להתלוות אליה אם היולדת זקוקה לו. אם היא צריכה גם תומכת שתהיה איתה, מותר גם לה להגיע בשבת תוך חילול שבת. זאת משום שדינה כחולה וכל מה שהיא זקוקה לו דוחה שבת.

יחד עם זאת אין להרבות בחילול שבת שלא לצורך. על כן אם יש אפשרות לנסוע על ידי גוי, עדיף אכן שהגוי יחלל את השבת עבורה. כך גם כל פעולה שניתן לבצע אותה בשינוי בלי שהדבר יעכב את הטיפול ביולדת, הרי שזה עדיף. כמו למשל הדלקה או כיבוי של אור המפריע ליולדת, ביצוע רישומים נחוצים כמו גם שאר פעולות שאסורות בשבת.

מעבר לכך כדאי להכין מה שאפשר לפני שבת כדי שלא יהיה צורך לחלל שבת בעת הצורך.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?

פרטי המחבר

Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים כללי

במאמר זה, נציג מדריך הכולל סיכומים של חומרי לימוד, טכניקות למידה מועילות, וטיפים להכנה נכונה לבחינה. נעבור על המבנה הכולל של המבחנים ונספק כלים שיעזרו בתהליך.
מדריך מקיף לכל מי שמעוניין להתמקצע ברבנות. המאמר מספק כלים ומידע שיעזרו למועמדים להתמודד בהצלחה עם האתגרים הלימודיים ולהפוך לרבים מוסמכים.

ירושת אישה דנו האחיעזר והגר"ש היימן זצ"ל אלמנה אחת מארצות הברית שבעלה נפטר ל"ע ללא ילדים, והשאיר אחריו ממון רב, והיו לו אחים שאינם שומרים תומ"צ, ועל פי הלכה, אין

פולמוסים
המאמר מציע תובנות חיוניות וטכניקות מוכחות להכנה למבחני הרבנות. מהבנת מבנה המבחן ודרך הלימוד, המאמר מכיל מדריך כולל למועמדים הרוצים להגשים את חלומם להפוך לרבנים. כולל המלצה לקורס הכנה למבחנים
לימודי רבנות באינטרנט, מציעים גישה חדשנית ונגישה ללמידה, המאמר מפרט את המרכיבים העיקריים של תוכניות אלו, כולל שיעורים מקוונים, חומרי לימוד דיגיטליים, ואינטראקציה עם רבנים ותלמידים. הוא גם מתמקד ביתרונות,
מבט רחב על אפשרויות ההכשרה לרבנות בירושלים, ירושלים מציעה מגוון רחב של תכניות לימוד שנועדו להכין את הדור הבא של מנהיגי הרוח של העם היהודי. מתוך הסקירה עולה כי כל