בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

דיני חזרה בשבת מה מותר? ומה אסור? – כל מה שרציתם לדעת,

הקדמה

הנוטל קדרה מעל האש בשבת – גזרו חכמים שלא להחזיר אותה על האש. אף אם התבשיל מבושל כל צרכו, אלא בתנאים שיובאו להלן. טעם האיסור הוא, לפי רוב הראשונים [רשב"א, ר"ן ועוד] משון שנראה כמבשל.

הערה: אם התבשיל אינו מבושל כל צרכו ומחזירים אותו בשבת על האש,
הרי הוא עובר על איסור מן התורה של מבשל ממש.

התנאים הם:

  1. אש גרופה וקטומה.
  2. לא הניח את התבשיל ע"ג קרקע.
  3. היה בדעתו להחזירה.
  4. התבשיל עדיין חם [מחלוקת השו"ע והרמ"א מהי דרגת החום]
  5. התבשיל מבושל כל צרכו

ועתה נבאר כל תנאי בפני עצמו:

אש גרופה וקטומה

תנור חשמלי – בעניין חזרה לתנור נחלקו האחרונים:

יש מתירים להחזיר לתוך התנור – והגם שמבואר בשו"ע שאסור להחזיר לתוך התנור אלא על גבה אבל לא לתוכה, אפילו גרופה וקטומה, מכל מקום בתנורים שלנו אין חילוק זה, כי גם אותם שיש מעליהם כיריים [של גז או חשמל], אין זה דומה כלל לכירה של זמנם, שחום האש הגיע ממקום אחד, ובתוכה היה הדרך לבשל תדיר כי החום שם רב יותר, ועל גבה לא היה הדרך כ"כ לבשל, ולכן גזרו בתוכה משום 'נראה כמבשל'.

יש אוסרים, מפני שטעם האיסור הוא,
מפני שנראה כמבשל, וממילא בתנור לא יהיה שום היתר להחזיר לתוכו תבשיל בשבת. שהרי הדרך היא לבשל גם בתנור בימות החול. [שו"ע רנג, ב, אור לציון ב, יז ד, שש"כ א, יז בשבות יצחק עמוד פט, שבט הלוי ג, מח]

כיריים חשמליות – אין היתר להחזיר עליה תבשיל בשבת, הואיל והדרך לבשל עליה גם בימות החול.

פלטה חשמלית – בעניין זה נחלקו פוסקי דורנו:

יש מתירים להחזיר עליה תבשיל בשבת אפילו ללא הפסק,
מפני שאין דרך לבשל עליה תבשילים בימות החול אלא רק לחמם. וממילא אין בו משום איסור נראה כמבשל. [הגרע"י בשו"ת יחוה דעת ב, מה]

אולם יש אוסרים בכך משום מחזי כמבשל, ואע"פ שמכסה אותה בנייר כסף, עם כל זה אין זה מועיל להתיר להחזיר עליה תבשילים, כיוון שדרך לחמם עליה תבשילים בימות החול. [חזון איש, הגרי"ש] ועל כן הפתרון לשיטת פוסקים אלו הוא, לתת צלחת הפוכה או דבר המפסיק ועליו לתת את התבשיל.

חימומית [מתקן המונח על גבי האש] – דין החזרת הקדרות לתוכה כדין החזרת קדרות ע"ג הבלעך או הפלטה, כיוון שאין זה אלא ככיסוי בעלמא. [ארחות שבת ב, נד]

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך