רצועות תפילין – סוגי הרצועות הקיימות בשוק וכשרותן

חבילת רצועות תפילין

תוכן עניינים

הרב יוחאי אוחיון

מרצה בקורס שיפוץ תפילין

רצועות עור עליון, עור תחתון- 'שפאלט'

בבואנו לבאר עניין כשרות הרצועות, נביא תחילה מספר ידיעות נחוצות:

לבתי התפילין*: העשויים מבהמה גסה לוקחים עור מן הלחיים והצוואר, ומכל שור אפשר לייצר בדרך כלל בית אחד של ראש או שני בתים של יד.

לקלף: עבור ספר תורה תפילין ומזוזות, לוקחים מעור הבהמה**.

לרצועות: לאחר שהוסר העור מהבהמה, מחלקים אותו לשניים בעוביו ל'עור עליון' ו'עור תחתון'. רצועות עור עליון מיוצרות מהחלק החיצוני בעור, והוא חזק יותר ועמיד לאורך זמן, ומאידך רצועות עור תחתון מיוצרות מחלקו הפנימי התחתון [ומכאן נגזר שמם- 'עור תחתון'], שלעומת העור עליון מתאפיינות באיכות ירודה ועמידות נמוכה לאורך זמן.

ואולם אע"פ שאין הלקוח יכול להבחין בהבדלים אלו, מכל מקום חשוב לזכור כי המחיר נקבע בהתאם, ובעוד שרצועות עור עליון מחירם נע בין 180- ל300 ש"ח בערך, רצועות עור תחתון מחירם נע בין 70-ל120 ש"ח. והחכם עיניו בראשו…

ובדרך כלל שקונים תפילין 'מהודרות' ויקרות יותר הרצועות שבהם יהיו עבודת יד עור עליון, ותפילין שאינם מהודרות ובדרך כלל גם זולות, יגיעו יחד עם רצועות עבודת מכונה עור תחתון.

הדברים שנכתבו כאן אין בהם קביעה שכך יהיו פני הדברים, אלא שיש לשים לב ולתת את הדעת שהמחיר מאוד קובע.

רצועת תפילין
רצועות לבן (מימין), ושחור שני צדדים (משמאל

רצועות עבודת יד, מכונה

ההבדל בתהליך העיבוד בין רצועות עבודת יד למכונה, הוא בשבמהלך עיבודם יש צורך להשתמש במיכשור חשמלי. כגון סיבוב ( וכן הצביעה, ועוד.) החביות שהעורות נמצאים שם, אך בעוד שברצועות בעבודת יד סיבוב החבית נעשה ידני, ברצועות עבודת מכונה אומר האדם הממונה על סיבוב החבית 'לשם מצות תפילין', ואח"כ לוחץ על כפתור הפעלת המנוע המניע את החבית.

הסכמת רוב הפוסקים ( עיין מש"כ בספרי פרק הבתים בעניין עבודת יד או מכונה, ועיין פסק"ת סי לב אות טז בעניין המכונה, ודו"ק כי קצרתי.) כי הנעשה במכונה חשמלית נחשב כח גברא [כח אדם] והרצועות כשרות, כיון שבא מכח האדם.

אך (שם) יש המהדרים שיהא כל תהליך העיבוד על ידי אדם, כמו במצות בפסח וכן על זה הדרך.

שחור מצד אחד, שחור משני צדדים

(עיין בפנים הספר מה שהארכתי בעניין זה באורך, ושאין בזה שינוי מנהג.) הלכה למשה מסיני שיהו הרצועות שחורות, ( ש"ע סי' לג ס"ג) אך מצד פנים אין קפידא. אולם דעת הרמב"ם*** שישחיר אף הצד הפנימי ונוי הוא לתפילין, וכן כתוב בכתבי האריז"ל.****

כיום אכשר דרא, וההשחרה הנעשית משני הצדדים על ידי שמספיגים כל הרצועה, והצבע בלוע בכל עוביה. 

ויש בזה כמה יתרונות: 

א. מרוויחים את שיטת הרמב"ם והאר"י ז"ל.     

ב. גם אם הרצועה מתקלפת היא תמיד נשארת שחורה, ועל ידי כך נמנעים משאלות בשחרות הרצועה [ועיין סי' לג ס"ג, ובמ"ב ס"ק יט, ואין כאן המקום להאריך].

ג. דעת הרב *****קסת הסופר: שיש להשחיר אף חודי הרצועות כיון שנראה מבחוץ.

ללא 'כרום'

כל עור יש צורך לעבדו בחומרים כימיים. בתהליך עיבוד העור המשמש לתפילין ורצועות נעזרים בחומר הנקרא 'כרום סולפיט' חומר שאצל אנשים מסוימים מפתח רגישות אלרגית. עבור אלו הרגישים ניתן לרכוש רצועות מפס יצור מיוחד שלא עשו שימוש בחומר זה בעיבוד.


* הארכתי בזה בספרי 'יסודות התפילין' בפרק א, סוגי הבתים, עיי"ש ותרוה נחת.

**ועיין בש"ע סי' לב ס"ז, בהבדל בין קלף דוכסוסטוס וגויל, לצד הבשר או השיער, ומאיזה מין יש להעדיף, עיין בה"ל (סי' לב ס"יב, ד"ה יהיה הקלף) שהביא סדר קדימתם- שליל עוף חיה בהמה. ובעז"ה אאריך בזה, ועוד חזון למועד.

*** פ"ג הי"ד

**** שער הכונות דרושי תפילין דרוש ד
*****  סי' כג ס"ב

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על מצוות תפילין
המדריך לרכישת  תפילין: רבים הם האבות שבנם בכורם מתקרב לגיל מצוות,  ולא בקיאים בדרך ובצורה שבו ירכשו לבנם את התפילין בפעם הראשונה , אז…
מצוות תפילין אחת ממצוות החשובות ביהדות כל נער מגיל בר מצווה מחויב בהנחת תפילין, מצוותה כל היום, אך היום נוהגים להניח רק בתפילת שחרית…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
ספר הכשרות הלכה למעשה – בהוצאת מכון עליה

הספר המבוקש ׳ספר הכשרות הלכה למעשה׳ יצא לאור במהדורה חדשה תשפ"ג. עם מלא הוספות ונספחים, כמו נספח על משקאות חריפים, ומראה מקומות.

ספר הכשרות הלכה למעשה
שנה טובה