עניין הכשרות במלונות ובתי הארחה

Challah bread with two glasses of red wine on wooden table
תוכן עניינים

מספר דברים שעל האורח ליתן את הדעת:

תעודת כשרות

יש לוודא קודם שאדם מזמין חדר בבית מלון [כולל ארוחות] שאכן תעודת הכשרות ברת- תוקף. וכן הדין באולמות.

בישול ישראל

באופן שהמלון או בית הארחה נושא תעודת כשרות שאינה מהדרין, על פי רוב יש בישולי גויים באותו  מקום לדעת הספרדים, אף שלכתחילה ראוי להחמיר, מכל מקום בדיעבד גם לדעת הספרדים אפשר לאכול במקום.

כשרות הבשר והירקות

כאשר תעודת הכשרות בהשגחת רבנות מקומית רגילה [לא מהדרין], יש לוודא עם המשגיח באותו מקום בענין כשרות הבשר והעופות שאכן הוא נושא כשרות מהדרין וחלק בית יוסף. וכן יש לוודא שהירק מגידול מיוחד הנעשה בפיקוח ללא חשש תולעים, וכן לענין ברירת קטניות מתולעים.

בשבת

יש לוודא:

  1. האם כל המאכלים מבושלים כל צורכם לפני שבת.
  2. דרכי החימום של המאכלים והשתיה חמה בשבת.


נבאר מקצת מן ההלכות להלכה ולמעשה.

שבת

בישול

המתארח בבית מלון ומבשלים ביום שבת לצורך האורחים ועושים במטבח מלאכות האסורות על ידי גויים, אסור לאכול מן המאכלים עד למוצאי השבת בכדי שיעשה.

מאפיה של גויים שאופים בו פיתות ביום שבת, אין לבתי המלון לקחת מהם בשבת.

בתי מלון שיהודים בישלו בשבת בשביל אורחי המלון, אין להתיר את המאכל אף בצאת השבת, ואסור לעולם. 


חימום מאכלים

בוניומריו

בתי מלון שמחממים את האוכל בתוך "בוניומריו" [מיכלים היושבים בתוך מים רותחים והמאכל מגיע מחמת כן לחום שהיד סולדת בו], מותר שהגוי יתן לתוכו אוכל מבושל על אף שהוא קר ולח.

כאשר הגוי מוציא את הבשר מתוך הרוטב על ידי כף מסננת, אין בו כלל איסור ומותר.

ארונית חימום

ארונית חימום [מצויים כיום בעיקר במוסדות ומלונות] שבתחתית הארון יש גוף חימום ובתוכו מדפים המיועדים להניח עליהם קדירות או צלחות, וארונית זו אינה מיועדת לבישול אלא לשמירת חום או לחימום מועט של התבשילים המגיע לידי חום שהיד סולדת.

מותר להשהות בה תבשילים שנתבשלו מערב שבת. וטוב לכתחילה לכסות את הכפתורים מערב שבת.

להחזיר קדירה ביום שבת לארונות חימום מותר לכתחילה, [באופן שאין חשש איסור בישול], ואין איסור "מיחזי כמבשל" היות ודרגת החום שבארונות אלה אחידה, ואינה מיועדת לבישול אלא לחימום בלבד. 


מים חמים

דוד מים חמים שהורתחו בשבת לצורך ציבור אורחי המלון, אף אם רוב הציבור השוהה שם הוא נכרי, אין להשתמש במים לצורך שתיית קפה ותה.

כאשר רוב האורחים השוהים בבית המלון הם גויים כגון בחוץ לארץ, וגוי הרתיח מים בשבת בכמות קבועה ולא לפי כמות האורחים,  מותר.

הזמנת מוצרים

מותר לבעל בית מלון להושיב מלצר נכרי לספק מצרכים שאינם כלולים בתפריט הרגיל לאורחי המלון, כגון שתיה חריפה וכדומה. למרות שהמלצר עורך רשימה וכותב פרטי המזמין.


דלתות חשמליות

איסורו

אסור להתקרב לדלת חשמלית שנפתחת על ידי התקרבות אליה, שהדבר נחשב כמפעיל באופן ישיר את מערכת החשמל שפותח את הדלת. ואין הבדל בין אם מנגנון ההפעלה פועל על ידי משטח דריכה הנמצא לפני הדלת או על ידי עין אלקטרונית.

עבר ונפתח הדלת

מי שבטעות התקרב לדלת חשמלית וגרם לפתיחתה, יש אומרים שלכתחילה לא יזוז ממקומו, מפני שאם ילך יגרום לסגירת הדלת. אלא ימתין עד שיגיע לשם גוי, ויבקש ממנו לעמוד במקומו וילך. אולם אם ההמתנה של היהודי בדלת גורם לו צער, מותר לו לעזוב את המקום.

מקום ציבורי

מי שנקלע לבית מלון או לבית חולים שיש לו דלתות חשמליות, צריך למצוא פתח חילופי כדי שיוכל להיכנס דרכו בלי להפעיל מערכת חשמלית.

כאשר מחלל שבת נכנס דרך הדלת, אסור להיכנס עמו כיון שיש כאן הנאה מחילול שבת. אולם בשעת הדחק כשאין דרך אחרת יש לסמוך על המתירים.

רופא או אחות שהגיעו לעבודתם בבית החולים, כיון שמותר להם להיכנס בדלת לצורך פיקוח נפש, מותר גם לאנשים אחרים להיכנס עמהם דרך הדלת שנפתחה. ומלכתחילה הנהלת בית החולים צריכה להתאמץ למעט את הצורך בחילולי שבת, ולהכין פתחים שדרכם יוכלו הרופאים והמבקרים להיכנס בלא להפעיל מערכת חשמלית.

פתיחתו על ידי גוי

כאשר הגוי התקרב לדלת כדי לפותחה ולהיכנס, מותר ליהודי להצטרף עמו ולהיכנס.


חדרים שבכניסה אליהם נדלק אור

בעיה מצויה

אסור להיכנס לחדר שהותקן בו מנגנון חשמלי שמדליק אור או מזגן בעת שנכנסים אליו. בעיה זו מצויה בחדרים ובחדרי שירותים שבבתי מלון, ועל המתארחים לדאוג שינתקו לפני השבת מערכות אלו.

ניטרולו בערב שבת

מי שלא ניטרל מערכות אוטומטיות הנזכרים, יבקש מגוי שיפתח עבורו את חדר המלון, וישהה עמו מעט, ויהנה הגוי מהאור והמזגן, וממילא יהיה מותר אחר כך ליהודי גם להיכנס.

שכח לנתק

כאשר הוא נמצא בתוך החדר או השירותים ויודע שכאשר יצא יגרום לכיבוי האור או המזגן, אם יוכל בנקל להמתין עד צאת השבת, עדיף להמתין. אם ההמתנה גורמת לו צער, מותר לו לצאת מהחדר או מהשירותים. אולם לא יוכל לשוב לחדר לאחר מכן, מפני שוב הדלקת האור או המזגן, ומותר לבקש מן הגוי לנתק מערכת הדלקה זו.


טבילת כלים

כלים שבבתי מלון, אם הבעלים ישראל אין להשתמש בכלים ללא טבילה.

קנה כלי אכילה בשותפות עם הגוי, פטור מן הטבילה. ולכן בעלי אולמות או מלונות שיש להם טורח גדול בהטבלת הכלים, רשאים לעשות קנין שותפות עם הגוי, ואין לסמוך על היתר זה לכתחילה.


הכשרת כלים

כאשר הבשר לא חלק

מלון שבמשך השנה מבשלים בשר כשר שאינו חלק, מותר לאדם המקפיד לאכול בשר חלק על פי חומרת מרן הבית יוסף, ואין צריך לחשוש לפליטת הכלים. וכן הדין באדם המוזמן לאירוע באולם שמבשלים בו בדרך כלל לאירועים בשר כשר שאינו חלק, מותר לו כעת לאכול בשר חלק באותם כלים אף ללא הכשרה. ויש מחמירים בזה.

כאשר הוגש במלון מאכל שנתבשל יחד עם בשר שאינו חלק, אין לאכול מהתבשיל.

בלוע מבישולי גויים

במלונות שהכלים בלועים מבישולי גויים, חובה מן הדין להכשיר כדין את כל הכלים, לפני הבישול. אולם אם המשגיח מדליק את האש לפני הבישול, אין צורך להכשיר את הכלים.

כלים שבלוע בהם איסור, מותר להשתמש באוכל קר בתנאי שהכלים נקיים. ולכתחילה רצוי שיהיו עשויים מזכוכית.

חימום בתנור או מיקרוגל 

מותר לחמם במיקרוגל הנמצא בחדר המלון, כאשר האוכל עטוף היטב כגון, תבניות חד פעמיות סגורות. וכן כאשר מחמם בתנור מותר באופן שהמאכל מכוסה היטב בנייר כסף.

כיריים חשמלי

מותר להשתמש בכיריים של מלון, אך ראוי להניח קודם לכן נייר כסף ורק לאחר מכן לתת עליו את הקדירה.


יין נסך

מזיגת יין

יש להקפיד באולמות, שלא ימזגו מלצרים נכרים יין לתוך הכוסות, והוא הדין לגבי מחללי שבתות.

הבאת יין לשולחן

כאשר מלצר גוי או מחלל שבת מביא בקבוק יין לשולחן, אם הבקבוק סגור עם פקק, מותר לשתות את היין. וכל שכן כאשר הבקבוק סגור חותם בתוך חותם שלא נפתח מעולם.

יין פתוח

יין פתוח הנמצא במלון ובאולמות, ומלצרים שאינם שומרי תורה ומצוות ומעבירים את הבקבוק ממקום למקום, אין לאסור.
יש לשים לב כאשר בעל המקום רוצה להחזיר שאריות היין לבקבוקים, שהיין יהיה מבושל.


תרומות ומעשרות

מי שהזמין חדר בבית מלון או בבית הארחה, ואינו יודע אם הופרשו תרומות ומעשרות מהפירות, יכול להתנות מערב שבת על המעשר ויעשר בשבת, כיון שמשלם על האירוח דינו כמי שהפירות ברשותו.


תולעים

מלחיות המכילות אורז, חייבים לנקותם מזמן לזמן מחשש לתולעים באורז.

תבלינים, יש לשמור במקפיא כדי למנוע מחרקים המתרבים בחום. וכן הדין בקמח לאחר ניפוי.

לימון המוגש עם דג, יש לכסותו ברשת דקה וצפופה כדי למנוע מכנימות הנמצאות על הלימון, וכן שלא ידבקו על היד.


מלונות בחוץ לארץ

אדם השוהה בבית מלון בחוץ לארץ מותר באכילת פירות וירקות ללא חשש תרומות ומעשרות וללא חשש ערלה.

מטבחים ציבוריים

כאשר הגוי משתמש במדיח כלים בשבת בבתי מלון או בתי חולים וכדומה, כיון שהוא במטבח מקום שלא נכנסים הציבור, יש להתיר.


צימר

הקדמה

נושא הכשרות בצימר הוא נושא פרוץ, ואין כמעט אפשרות להשיג צימר שיש עליו פיקוח כשרותי. לצימר עצמו אין שום צורך ב"כשרות". אך בדרך כלל יש במקום כלי בישול ואכילה כגון ארוחת בוקר.

אחת הסיבות שאין השגחה על צימרים היא העובדה שנהלי הרבנות הראשית לא מאפשרים נתינת כשרות על בית פרטי- צימר. בעיה נוספת היא, שהכלים בצימר שייכים ל"רשות הרבים" של כלל המתארחים בו, ואין שום אפשרות לעקוב אחר השימוש שנעשה בהם.

ארוחת בוקר

אם ארוחת הבוקר כלולה במחיר ורוצים ליהנות ממנה, יש לבקש כי הכל יוגש בכלים חד- פעמיים והארוחה תכלול אך ורק מוצרים סגורים כגון: לחם, חלב, ומוצריו. שניתן לראות את ציון הכשרות שלהם. אפשר להשתמש בירקות חיים, אך יש להפריש מהם תרומות ומעשרות לחומרה [בלי ברכה]. אין לאכול ממאכלים שמכינים בעלי הצימר בעצמם בלא פיקוח כשרותי.

חשוב לדעת כי קיימים צימרים ללא השגחת רבנות המציעים ארוחות כשרות לנופשים. ייתכן שחלק מהם מבשלים את המאכלים בכליהם ומטבחם הפרטי וחלקם מזמינים מנות סגורות מחברות קייטרינג מושגחות. מומלץ לבדוק נושא זה טרם הזמנת מקום.

מנגל

במידה ורוצים להשתמש במנגל שבצימר, הואיל ואי אפשר לדעת מה צלו בעבר. צריך להכשיר את הרשת על ידי ליבון חמור- שיהיו ניצוצות ניתזים, והדבר לא יכול להתבצע כראוי על ידי הדלקת המנגל עצמו. לכן לכתחילה יש להחליף או לקנות רשת אחרת.

באופן שאין רשת אחרת יש להקל לאחר הבערת המנגל למשך זמן עד שתתלבן, ולאחר מכן יניח 3 שכבות של נייר כסף מעל הרשת. ולענין הגחלים ראה בהערה.

אכילה בחוץ

כשמתכננים ביקור במסעדה, כדאי לבדוק לפני שמגיעים מהי רמת הכשרות שם. כדאי ליצור קשר עם המשגיח ולוודא האם רמת ההשגחה שם מתאימה לרמה הנהוגה אצלכם בבית.

שבת

לנופשים בצימרים וחדרי אירוח שונים כדאי לבדוק ולוודא מעבר לנושא הכשרות: 

האם במקום קיימים הסדרים לעניין שמירת השבת כגון קיומו של עירוב תקין, השגחה בשבת, עין אלקטרונית בפתיחת וסגירה של דלתות, הפעלת מזגן באופן אוטומטי על ידי פתיחת דלת או חלון, עין אלקטרונית בשירותים, ברזי מים אלקטרוניים, מעלית שבת.


פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
מתכוננים לקראת ראש השנה

העלינו לאתר את המדריך זה של הרב משה ויא, ניתן לראות כיצד לבדוק את הסימנים (סימנא טבא) של ראש השנה. הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות.

לחצו על הקישור – אופן בדיקת הסימנים (סימנא טבא) לראש השנה

שנה טובה ומבורכת
צוות מכון עליה