בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה | מאת הגאון ר’ עמרם פריד.

אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה

אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה (אי קרישת דם) ואי אפשר למולו – כדין מי שמתו אחיו מחמת מילה (יבמות סד’), ואינו יכול להתגייר כי המילה מעכבת (עי’ אוזניים לתורה פר’ יתרו שיש שרצו להתיר לגייר ע”י טבילה לבד, אך דבר זה דחוי מהלכה, ואינו דומה לנכרת הגיד אלא כיון שאי אפשר למולו אינו יכול להתגייר), האם יש עצה ואופן להכניסו תחת כנפי השכינה?

 

אופן א' -

יש רופא שאומר שיכול לעשות חיתוך לעורלה בלי שיצא דם. אך האם מותר לו לסכן עצמו? יתכן שהדין של “וחי בהם” נאמר רק לישראל (עי’ תוס’ סנהדרין עד:’) ויהיה לו מותר לסכן עצמו (ועיין סי’ תריח אם יש מח’ בין רופא מומחה שאומר לא לצום והשאר אומרים לצום ששומעים למומחה, ולהפך שומעים לשאר הרופאים). ובזה יש לדון עוד אם לגוי יש איסור לאבד עצמו לדעת, עי’ ב”ק צא: – וברמב”ם הל’ רוצח. וכן יש לדון מצד המוהל היהודי – האם יש איסור רציחה כאשר ינסה למול באופן שיגרום סיכון חיי אדם.

והב”ח ביו”ד סי’ קנח’ סובר שליהודי מותר להרוג גוי אך בסנהדרין נח’ מפורש שאסור. הרמב”ם פ”ד מהל’ רוצח סובר שזה איסור דרבנן, וספק דרבנן לקולא, וע”ע במנחת חינוך רצו’.

אופן ב' -

יש כדור יקר מאד שעושה קרישה בדם, וביו”ד רסג’ כתוב שתינוק חולה שנתחזק ונתרפא אפשר למולו, וכך יהיה היתר למולו.

אופן ג' -

מילה ע”י קרן לייזר – יש מתירים למול באופן זה, אך אין לברך “על המילה” אלא רק “להכניסו”.

אופן ד' -

אפשר למול ע”י זריקת פלזמה שמכילה גורם קרישה (יש להעיר שבשבת אין למול תינוק יהודי באופן זה זריקה נקראת מכשירי מילה שאינם דוחים שבת)

פרטי המחבר

השאר תגובה

קטגוריות
פוסטים אחרונים
הקורסים ב'מכון עליה'

הידעת!

מתעניין באחד הקורסים שלנו?

בחר בקורס שמעניין אותך והכנס שם וטלפון ואנו נחזור אליך.

רוצה להיות בן 'עליה'?

בוא והצטרף לאלפי בוגרינו שהשתלבו במקצוע תורני

מכון עליה
מהלכה למעשה
אלפי מאמרים, דרשות, והלכות שנכתבו על ידי מיטב רבני המכון, בפינה זו יש מידע בכל הנושאים הנלמדים ב'מכון עליה', פינה זו מיועדת לכלל הגולשים באתר ובעיקר כדי לתת מענה בכל החומר הנלמד עבור בוגרי המכון, בנוסף אנו נעלה מידי יום כל מיני חדשות מעניינות והגיגים הלכתיים מעניינים מאוד.
חדש באתר!
מאמרים נוספים
קורס משגיח כשרות
כשרות והשגחה
הרב רפאל שוורץ

הלכות הגעלת כלים

איך מכשירים מיני בר ? מטחנת בשר? שיש ? כלי חרסינה ? כל הלכות המצויות בהגעלת כלים , כתוב בצורה פשוטה, ומובנת לכל אדם!  

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך