אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה | מאת הגאון ר’ עמרם פריד.

אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה

אינו יהודי שרוצה להתגייר וחולה בהמופיליה (אי קרישת דם) ואי אפשר למולו – כדין מי שמתו אחיו מחמת מילה (יבמות סד’), ואינו יכול להתגייר כי המילה מעכבת (עי’ אוזניים לתורה פר’ יתרו שיש שרצו להתיר לגייר ע”י טבילה לבד, אך דבר זה דחוי מהלכה, ואינו דומה לנכרת הגיד אלא כיון שאי אפשר למולו אינו יכול להתגייר), האם יש עצה ואופן להכניסו תחת כנפי השכינה?

 

אופן א' -

יש רופא שאומר שיכול לעשות חיתוך לעורלה בלי שיצא דם. אך האם מותר לו לסכן עצמו? יתכן שהדין של “וחי בהם” נאמר רק לישראל (עי’ תוס’ סנהדרין עד:’) ויהיה לו מותר לסכן עצמו (ועיין סי’ תריח אם יש מח’ בין רופא מומחה שאומר לא לצום והשאר אומרים לצום ששומעים למומחה, ולהפך שומעים לשאר הרופאים). ובזה יש לדון עוד אם לגוי יש איסור לאבד עצמו לדעת, עי’ ב”ק צא: – וברמב”ם הל’ רוצח. וכן יש לדון מצד המוהל היהודי – האם יש איסור רציחה כאשר ינסה למול באופן שיגרום סיכון חיי אדם.

והב”ח ביו”ד סי’ קנח’ סובר שליהודי מותר להרוג גוי אך בסנהדרין נח’ מפורש שאסור. הרמב”ם פ”ד מהל’ רוצח סובר שזה איסור דרבנן, וספק דרבנן לקולא, וע”ע במנחת חינוך רצו’.

אופן ב' -

יש כדור יקר מאד שעושה קרישה בדם, וביו”ד רסג’ כתוב שתינוק חולה שנתחזק ונתרפא אפשר למולו, וכך יהיה היתר למולו.

אופן ג' -

מילה ע”י קרן לייזר – יש מתירים למול באופן זה, אך אין לברך “על המילה” אלא רק “להכניסו”.

אופן ד' -

אפשר למול ע”י זריקת פלזמה שמכילה גורם קרישה (יש להעיר שבשבת אין למול תינוק יהודי באופן זה זריקה נקראת מכשירי מילה שאינם דוחים שבת)

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על ברית מילה
כל הורה שמגיע לרגע הגדול של הולדת בנו, נתקל בשאלות רבות, אך השאלה החשובה ביותר היא, איזה מוהל ניקח ? למכון עליה אלפי בוגרים…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »