מה הדין בברית מילה בשבת כשיגרם חילול שבת ע"י האורחים?

קורס מוהלים

שאלה זו נפוצה לצערנו בקהילות מסוימות בחו"ל, וכן בארץ ישראל בקהילות של בעלי תשובה, שמשפחתם הקרובה מחללת שבת רח"ל, ונשאלת השאלה האם כשיוצאת הברית בשבת עדיף לדחות כדי שלא יגרם חילול שבת?

כמו שחז"ל ביטלו מצות שופר ולולב בשבת מכלל ישראל, מחמת החשש דשמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים.

ומאידך גיסא יש לומר שרק לחז"ל יש כוח לבטל מצוה, ואין לנו אלא לקיים מה שמוטל עלינו, והלעיטהו לרשע וימות, ובשו"ת יביע אומר [ח"י או"ח סי' ל"ב] דן בשאלה זו וכתב לרבני הקהילה בברזיל שאם יש כוח בידם יתקנו תקנה זו למגדר מילתא, אולם היינו דווקא כשתיקנו תקנה זו ולא כשאדם פרטי נמצא בסיטואציה כזו,

הגאון ר' שמואל הלוי וואזנר זצ"ל כתב בשו"ת שבט הלוי [ח"ד סי' קל"ד אות ד'] שכתב שצריך לדחות את הברית, כדי שלא יחללו האורחים שבת, וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק [ח"ג סי' ל"ה],

אולם הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל כתב בשו"ת אגרות משה [חיו"ד סי' קנ"ו] שיעשה את המילה בשבת, ואין צריך לחשוש לחילול שבת, וכך פסק בשו"ת ציץ אליעזר [ח"ו סי' ג'] שיעשו הברית בשבת.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על ברית מילה
כל הורה שמגיע לרגע הגדול של הולדת בנו, נתקל בשאלות רבות, אך השאלה החשובה ביותר היא, איזה מוהל ניקח ? למכון עליה אלפי בוגרים…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »