המציאות בעניין "חלק בית יוסף"

מכון עליה

הנה כידוע דעת מרן הבית יוסף שצריך להקפיד שהבשר יהיה "חלק", כלומר שהריאה תהיה ללא רירים וסירכות.

אולם הרמ"א כתב להתיר במידה והסירכא מתמעכת או ע"י משמוש, ואף שלפני עשרות שנים היה נדיר לראות מציאות של בשר "חלק", כיום אחרי שהגר"ע יוסף זצ"ל עורר את מודעות הציבור הספרדי לענין זה, הרי שכל כשרות של בד"ץ מכל סוג כמעט, מכריזה על עצמה שהבשר הוא חלק, אף לדעת הבית יוסף,.

אמנם מי ששם לב יראה שיש פער מחירים גבוה מאוד במחירים בהכשרים השונים, דבר הנובע כמובן מההפרשים באחוזי ה"חלק" בין מערכות הכשרות, ובמאמר זה עלינו להסביר את הגדרת ההבדל בין ההכשרים, שמצדיק פערים אלו בין מערכות הכשרות.

ההבדל הוא שבאופן שיש סירכא הרי שיש מתירים לקלפה או למעכה או לנתקה, ורק אם גם אחרי זה עדיין הסירכא נשארה הרי שהדבר אסור באכילה לדעת הרמ"א, ובדברינו כאן הבאנו שלושה הגדרות שונות, "מעיכה", קילוף", ו"ניתוק", והנה אף הרמ"א לא התיר דבר זה בשופי, אלא כתב "שהוא קולא גדולה" "ואין למחות בידם", וא"כ הדבר אינו פשוט כלל אף לבני אשכנז, ובפרט שהרבה מהאחרונים כגון הגר"א ועוד החמירו בקילוף ומיעוך, ולמעשה רבנים המבינים בנושא זה אומרים שהמציאות היא שרק 3%  זה חלק לגמרי ממש, שאין שום סירכא כלל, אבל בד"כ יש סירכות שיורדות ע"י קילוף קל, שע"ז יש אומרים שמותר לכו"ע.

והמציאות היא שבדברים האלה ישנו הרבה שטח אפור, מהו קילוף קל, ומהו מיעוך, ובזה טמון ההבדל בין גופי הכשרות, שכמובן המחירים תלויים באחוזי הבשר החלק.

[נכתב כחומר למחשבה, לבאר את המציאות בנושא זה, ואין לפסוק עפי"ז הלכה למעשה]

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה, על מצוות שחיטה
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
מתכוננים לקראת ראש השנה

העלינו לאתר את המדריך זה של הרב משה ויא, ניתן לראות כיצד לבדוק את הסימנים (סימנא טבא) של ראש השנה. הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות.

לחצו על הקישור – אופן בדיקת הסימנים (סימנא טבא) לראש השנה

שנה טובה ומבורכת
צוות מכון עליה