המציאות בענין "חלק בית יוסף"

הנה כידוע דעת מרן הבית יוסף שצריך להקפיד שהבשר יהיה "חלק", כלומר שהריאה תהיה ללא רירים וסירכות.

אולם הרמ"א כתב להתיר במידה והסירכא מתמעכת או ע"י משמוש, ואף שלפני עשרות שנים היה נדיר לראות מציאות של בשר "חלק", כיום אחרי שהגר"ע יוסף זצ"ל עורר את מודעות הציבור הספרדי לענין זה, הרי שכל כשרות של בד"ץ מכל סוג כמעט, מכריזה על עצמה שהבשר הוא חלק, אף לדעת הבית יוסף,.

אמנם מי ששם לב יראה שיש פער מחירים גבוה מאוד במחירים בהכשרים השונים, דבר הנובע כמובן מההפרשים באחוזי ה"חלק" בין מערכות הכשרות, ובמאמר זה עלינו להסביר את הגדרת ההבדל בין ההכשרים, שמצדיק פערים אלו בין מערכות הכשרות.

ההבדל הוא שבאופן שיש סירכא הרי שיש מתירים לקלפה או למעכה או לנתקה, ורק אם גם אחרי זה עדיין הסירכא נשארה הרי שהדבר אסור באכילה לדעת הרמ"א, ובדברינו כאן הבאנו שלושה הגדרות שונות, "מעיכה", קילוף", ו"ניתוק", והנה אף הרמ"א לא התיר דבר זה בשופי, אלא כתב "שהוא קולא גדולה" "ואין למחות בידם", וא"כ הדבר אינו פשוט כלל אף לבני אשכנז, ובפרט שהרבה מהאחרונים כגון הגר"א ועוד החמירו בקילוף ומיעוך, ולמעשה רבנים המבינים בנושא זה אומרים שהמציאות היא שרק 3%  זה חלק לגמרי ממש, שאין שום סירכא כלל, אבל בד"כ יש סירכות שיורדות ע"י קילוף קל, שע"ז יש אומרים שמותר לכו"ע.

והמציאות היא שבדברים האלה ישנו הרבה שטח אפור, מהו קילוף קל, ומהו מיעוך, ובזה טמון ההבדל בין גופי הכשרות, שכמובן המחירים תלויים באחוזי הבשר החלק.

[נכתב כחומר למחשבה, לבאר את המציאות בנושא זה, ואין לפסוק עפי"ז הלכה למעשה]

המקום המושלם עבורך ללמוד מקצוע תורני

אלפי הבוגרים שלמדו עד היום ב'מכון עליה', עלו והתעלו במקצוע תורני בתוך ספסלי בית המדרש ומתפרנסים כיום ברווח ובכבוד!

לחץ כאן כדי לדעת עוד על מכון עליה

השאר תגובה

מאמרים נוספים

הגרי"א דינר שליט"א

שואלין ודורשין עם הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א

הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א – רב בהכ"נ "דברי שיר", ורב מרכז ב"ב שאלה: מל גר לפני בי"ד והדיין סגר את עיניו בשעת אמירת אמן על הברכה, ועד שפתח שוב את עיניו עשה המוהל במהירות את חיתוך הערלה, האם נחשב שמל לפני בי"ד? תשובה: כיון שהיה לפניו וראה רגע לפני כן שהסכין ביד המוהל, ועמד שם, וכן ראה רגע אח"כ, עדיין נחשב בפני בי"ד, וחלה הגירות, ועכ"פ בפעם הבאה יזהיר אותו שלכתחילה ימתין ויראה את עצם המילה! שאלה:  אבי הבן שלא מעוניין לפדות את בנו , האם הבן או אחר יכול לפדותו? תשובה: כתוב  בגמ' שהאב חייב לפדות את

קרא עוד »

שואלין ודורשין : עם הגאון רבי יצחק זילברשטין שליט"א

הגאון רבי יצחק זילברשטין שליט"א רבה של שכונת רמת אלחנן שאלה:  קהילה שמשמשים שם מס' רבנים, ועלה שאלה בנושא כשרות שרוב הרבנים נטו להקל, ורב אחד מחמיר, וכיון שיודע שדעתו לא תתקבל, מעוניין הרב להסתלק מהכרעה בענייני הכשרות כדי שלא יישא באחריות הפסיקות לקולא שלדעתו אינם כדין , האם מותר לו? תשובה:  השאלה הובאה ב"עטרת שלמה" להגרש"ש קרליץ זצ"ל סימן פ"ט והוא משיב, כי ראשית יש לו חיוב בתור רב שהציבור מינהו עליו וברור שאחד התפקידים העיקריים של רב הוא הטיפול בענייני הכשרות, ואינו יכול לפרוק מעליו חלק מתפקידיו מאחר שהוא משועבד לכל הדברים שמוטלים על רב. ואם יתפטר, מעל

קרא עוד »
הרב עובדיה יוסף

מכתבו של הגר"ע יוסף זצ"ל בעניין תופעת המזוזות שנעשות ע"י חריטה בלייזר

לפני מספר שנים נחשפה תופעה חמורה, שנמכרות בשוק מזוזות שכביכול הם כשרות, אולם האמת היא שהם נכתבות בצורה שחורטים על הקלף בלייזר, שיוצרת תבנית חלולה עם צורת אותיות סת"ם, ולאחר מכן מניחים את התבנית ע"ג מזוזה של קלף, ומרססים עם דיו, ויצא בעניין זה מכתב מכבוד הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף שליט"א והגר"ד לאו שליט"א בתאריך כ"ג אדר א' תשע"ד במענה לשאלת הרב רפי יוחאי שיחי' מנהל יחידה ארצית לאכיפת חוק הונאה בכשרות, והביאו את מכתביהם של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל משנת תשס"ג שכתבו לפסול מזוזות אלו. וז"ל הגר"ע יוסף זצ"ל במכתבו: אודות ספרי תורה ומגילות

קרא עוד »