11 עובדות שצריכים לדעת על תפילין רבנו תם

קורס שיפוץ תפילין
 1. רבינו תם הוא נכדו של רש"י, בן של בתו, וחולק על רש"י בסדר הפרשיות, ומקור המחלוקת נמצא בסוגיא (במנחות מב, ב,) ומסופר שכשרבינו תם היה ילד החזיק בתפילין של סבו, ואמר רש"י שכשיגדל הילד, הוא יחלוק על התפילין.

 2. מעניין לדעת איך התחילה מחלוקת זו, הרי דבר זה ניתן לבדיקה פשוטה, בתפילין שהיו קודם רש"י ורבינו תם, וצריך לומר שרבינו תם טען שמכיוון שדבר זה נסתר מהמון העם, ורק הסופרים רואים באיזה צורה הם כותבים, ועל כן היו סופרים שטעו.

 3. מלבד רש"י ורבינו תם נחלקו בזה עוד ראשונים, ודעת הרמב"ם היא כרש"י, ואילו דעת הראב"ד היא כרבינו תם, והראב"ד הביא שדעת הירושלמי במנחות [שאינו לפנינו] היא ג"כ כדעת רבינו תם.

 4. בשו"ת מן השמים [סי' י"ב], שכתב שהשיבו לו מן השמים, שכמחלוקת בפמליא של מטה, כך מחלוקת בפמליא של מעלה, ופמליא של מעלה מניחין תפילין של רש"י, ואילו הקב"ה מניח תפילין של רבינו תם.

 5. כתב השו"ע [או"ח סי' ל"ד] שלא יניח תפילין דרבינו תם, אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, אולם למעשה רבים מהציבור, אף אלו שאינן מוחזקים ומפורסמים, ובעיקר בציבור הספרדי והחסידי, בעוד בציבור הליטאי נוהגים בדרך כלל כדעת הגר"א, שכתב שאם חוששים לדעת רבינו תם, יש לחוש לדעות נוספות, ולהניח שישים וארבע זוגות תפילין.

 6. אולם אצל הבחורים לא נהגו להניח תפילין דרבינו תם, אף במקומות שנהגו שכמעט כל הנשואים מניחים תפילין דרבינו תם, וזאת משום שאינם בדרגת הקדושה הראויה, אולם יש לעיין מאחר ואם תפילין אלו אמת הרי הם מחויבים להניח, ואילו תפילין אלו אינם אמת, הרי הם רצועות בעלמא.

 7. יש מי שכתב שהתפילין דרבינו תם שאנו מניחים, הם פסולות לדעת רבינו תם, כיוון וכמו שדעת רבינו תם שצריך לתלות את המזוזה בצורה שוכבת, ולא עומדת, אף את הפרשיות של התפילין יש להניח בצורה שוכבת ולא עומדת.

 8. הגרח"פ שיינברג זצ"ל שנהג להניח תפילין במשך כל היום, היה מניח תפילין דרבינו תם מזמן השקיעה עד זמן רבינו תם.

 9. בא אברך ושאל את מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שמכיוון והוא צאצא של רבינו תם, על כן הוא רוצה להניח תפילין דרבינו תם, למרות שהוא ליטאי, ולא נהג אצלם להניח תפילין דרבינו תם, וענה לו הגראי"ל שאם הוא צאצא של רבינו תם, ממילא הוא גם צאצא של רש"י…

 10. כתב הבן איש חי כראיה לכך שיש מקור לסדר הפרשיות של רבינו תם, מכך שמצאו בגניזה בקבר יחזקאל הנביא בבגדד תפילין בסדר של רבינו תם, אולם החזון איש אמר על זה, שמכיוון והתפילין היו פסולות על כן הניחו אותם בגניזה.

 11. הגר"ש שקאפ זצ"ל לעת זקנותו התחיל להניח תפילין דרבינו תם, ונימק הנהגה זו, כדי שלא יעמוד בישיבה של מעלה בפני רבינו תם, ויאמר לו שהוא קרקפתא דלא מנח תפילין [ועל כן יש שנוהגים להניח לכל הפחות פעם אחת בחיים תפילין דר"ת, כדי שלא להיות בכלל קרקפתא דלא מנח תפילין, ובזמן החזון איש היה מי שהוציא ספר שהוכיח שמי שלא מניח תפילין דרבינו תם, הוא בכלל קרקפתא דלא מנח תפילין, והגיב על זה החזון איש, שהוא לא הראשון שאומר זאת, שהרי רבינו תם כבר אמר זאת.

הקורסים של מכון עליה

אנו במכון עליה הכשרנו אלפי בוגרים בכל רחבי העולם למקצועות תורניים, פרטים מלאים על הקורס
הכשרת משפצי תפילין

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על מצוות תפילין
המדריך לרכישת  תפילין: רבים הם האבות שבנם בכורם מתקרב לגיל מצוות,  ולא בקיאים בדרך ובצורה שבו ירכשו לבנם את התפילין בפעם הראשונה , אז…
מצוות תפילין אחת ממצוות החשובות ביהדות כל נער מגיל בר מצווה מחויב בהנחת תפילין, מצוותה כל היום, אך היום נוהגים להניח רק בתפילת שחרית…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »