סופר סת"ם שעקב סגירת המקוואות בגלל המגיפה נבצר ממנו לטבול

סופר סת"ם שסגר עם לקוח על כתיבת ס"ת עם התחייבות לטבול לפני הכתיבה , ועקב סגירת המקוואות בגלל המגיפה נבצר ממנו לטבול?" הנה ידוע המנהג אצל רבים מסופרי הסת"ם לטבול במקווה קודם כתיבת הסת''ם. וכעת בעקבות נגיף הקורונה, שנסגרו המקוואות, עלתה השאלה מה הדין באדם שהזמין תפילין מסופר, וסיכם עם הסופר שיטבול קודם הכתיבה, האם נאמר שיכתוב ללא טבילה, או שנאמר שלא יכתוב עד שיפתחו המקוואות?
הכשרת סופר סתם

סופר סת"ם שסגר עם לקוח על כתיבת ס"ת עם התחייבות לטבול לפני הכתיבה, ועקב סגירת המקוואות בגלל המגיפה נבצר ממנו לטבול?" הנה ידוע המנהג אצל רבים מסופרי הסת"ם לטבול במקווה קודם כתיבת הסת"ם.

וכעת בעקבות נגיף הקורונה, שנסגרו המקוואות, עלתה השאלה מה הדין באדם שהזמין תפילין מסופר, וסיכם עם הסופר שיטבול קודם הכתיבה, האם נאמר שיכתוב ללא טבילה, או שנאמר שלא יכתוב עד שיפתחו המקוואות?

וכן יש לדון האם מחויב הסופר להוריד בתשלום , מכיוון שאין לו את מעלת הטבילה קודם הכתיבה, ועלתה שאלה זו לפני גדולי ההוראה שליט"א, והורו כדלהלן: הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א דומ"צ בבי"ד של הגר"ש וואזנר , והגרמ"ש קליין שליט"א רב שכונת אור החיים בבני ברק, והגאון רבי נפתלי נוסבוים אב"ד הישר והטוב, פסקו שאסור לסופר לכתוב ללא טבילה, ומחויב להודיע ללקוח, אולם הוסיף הגרי"מ שטרן שמן הראוי שהלקוח יסכים לסופר לכתוב אף ללא טבילה, ואם לא סיכמו ע"ז במפורש אינו מחויב להודיע לו, אך אם הסופר ידוע כאחד המקפיד על טבילה מדי יום, יש להודיע ללקוח.

אולם הגר"ש גרוס שליט"א אב"ד באשדוד אמר שאם לא סיכם במפורש, אף אם הסופר ידוע בציבור כאדם שטובל במקווה כל יום, מ"מ מכיוון שזהו רצון ה' בתקופת נגיף הקורונה שלא לטבול, ע"כ אינו מחויב להודיע.

והוסיף הגרי"מ שטרן שאם שפך על עצמו ט' קבין מים, אין צריך להודיע, כיון שבשעת הדחק נחשב כאילו טבל, אולם כ"ז דווקא אם הטבילה היא לתוספת טהרה, אבל אם מחויב בטבילה, לא יכתוב עד שיטבול. הרשויות בבריטניה הורו שכל חפץ שנכנס לתוך מחלקות קורונה בבה"ח חייב לעבור חיטוי, ומה שא"א לעבור חיטוי, לשרוף!

האם חולה יניח תפילין שאין יכול לעבור חיטוי ראוי, וייתכן וילכו לשריפה?

והנה כבר דנו בזה גדולי הפוסקים בעבר, (ואף בבמה זו דנו בעבר) שגם אז היו מחלות מדבקות, וראה בשו"ת חזון נחום [ח"א סי' ו'] והגאון מטשיבין בשו"ת דובב מישרים (ח"א סי' צ"ט) כתבו שלא יניחו תפילין.

וכן פסקו באגרות משה (או"ח ח"א סי' ד'-ז') ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' ג') שלא יניחו תפילין, ויש לדון בדבריהם האם נחשב כשורף בידיים או בגרמא, וצ"ע.

וכמו כן יש לדון האם דמי למה שנחלקו הפוסקים באדם שהרופאים אומרים לו שאם יצום בצום גדליה לא יוכל לצום ביום כיפור, האם נאמר יעשה את המוטל עליו, או שמחויב לחשב גם את תוצאת המעשה, ויש לחלק דהתם צום גדליה הוי חיוב דרבנן מול חיוב יום כיפור שהוא דאורייתא, מה שאין כן לגבי שריפת תפילין והנחת תפילין שהם דאורייתא, וצ"ע לדינא.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כתיבת סת"ם
המדריך לרכישת  תפילין: רבים הם האבות שבנם בכורם מתקרב לגיל מצוות,  ולא בקיאים בדרך ובצורה שבו ירכשו לבנם את התפילין בפעם הראשונה , אז…
מצוות תפילין אחת ממצוות החשובות ביהדות כל נער מגיל בר מצווה מחויב בהנחת תפילין, מצוותה כל היום, אך היום נוהגים להניח רק בתפילת שחרית…
האם העבודה כסופר סת"ם כעבודה עיקרית כדאית ? האם כהכנסה צדדית ? הרב רפאל שוורץ עושה לכם סדר במספרים! לעבוד כסופר סת"ם הינה עבודה…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »