פולמוס מעניין בעניין ירושת אישה

ירושת אישה

ירושת אישה

דנו האחיעזר והגר"ש היימן זצ"ל אלמנה אחת מארצות הברית שבעלה נפטר ל"ע ללא ילדים, והשאיר אחריו ממון רב, והיו לו אחים שאינם שומרים תומ"צ, ועל פי הלכה, אין האישה יורשת, אלא האחים.

האלמנה הוציאה כבר את הכסף מהבנק, כיוון שהכסף על פי החוק שייך לאישה, ויש לדון האם יכולה להשאיר את הכסף בידיה ?

דנו האחיעזר, והגר"ש היימן זצ"ל , כתב הגר"ש היימן שהאישה לא גזלה את הכסף מהאחים, כיוון שהכסף בבנק אינו פיקדון אלא הלוואה, וא"כ לא לקחה חפץ בעין, ועפ"י ההלכה עדיין האחים יכולים לתבוע את הבנק להביא להם את הכסף, ומה שהבנק לא ישלם בפועל, אין זה נוגע אליה.

כתב לו האחיעזר, שהלא מחויבת מדין השבת אבידה, להעביר את הכסף לאחים, וענה לו הגר"ש היימן שמכיוון שעל פי הלכה הבנק לא היה מחויב לתת לה את הכסף, הרי שעפ"י הלכה היא לוותה מהבנק, והלא מדובר בבנק של גוים, וא"כ אין זה אלא הפקעת הלוואתו של גוי ומותר.

ובסוף דבריו כתב הגר"ש היימן שהרי כמו מי שמלאכתו מרובה משל חבירו שפטור מהשבת אבידה, וא"כ אף כאן מכיוון שלאישה יש הפסד ממון ממצוות השבת אבידה היא פטורה.

ויש לתמוה על דבריו, שהלא מדובר באותו סכום כסף, וכל כסף שהיא מרוויחה לעצמה היא מפסידה לאחי הבעל, ודין זה שמלאכתו מרובה משל חבירו נאמר דווקא באופן שסכום האבידה קטן מסכום ההפסד, ואולי כוונתו שהלוא יכול המוצא לדרוש מהמאבד את ההפסד שנגרם לו, וכאן הלא מדובר בהפסד של כל הסכום, וא"כ אין טעם להחזיר את הכסף לאחי הבעל, מאחר והם יצטרכו להחזיר לה את הכסף, ולא דומה לכל מקרה של השבת אבידה שמחזיר חפץ בעין, שהלא כאן היה זכתה מבחינה ממונית בכסף, אכן יש לדון לפי זה שלכתחילה לקחת את הכסף באופן זה, אולי הדבר יותר בעייתי, וצ"ע.

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
Picture of מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים כללי
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
תאריכים למבחני טוען רבני

לכל תאריכי מבחן טוען רבני במינהל בתי הדין לשנה הקרובה תשפ"ד- תשפ"ה (2024 למניינם)

שנה טובה