בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

חולה מאומת שיוצא לרחוב וגרם לבעל החנות להיכנס לבידוד.. חייב?

האם חולה מאומת שיוצא לרחוב נחשב כרודף?
חולה שנכנס לחנות וגרם לבעל החנות להיכנס לבידוד האם חייב בפיצוי?

מאת הרב רפאל סויד שליט"א

ראש כולל נר יוסף אלעד, מחה"ס מנחת רפאל

חולה מאומת היוצא לרחוב ללא אמצעי הגנה, ונמצא בין אנשים, האם נחשב רודף?

ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב ע"ז "כמעט רודף", ויש להוסיף בזה שאמנם אחוז התמותה הוא נמוך, בין אחוז לשלושה אחוזים, מ"מ אין דנים רק את מי שיפגע באופן ישיר, אלא אף את התוצאות של מעגל ההדבקה.

ובזה לכאורה ודאי שאחד ימות מזה, ועכ"פ לא גרע מספק רודף, ודומה לאדם שמחזיק בידו כלי נשק ומכווין לכיוון אדם אחר, שהורגים אותו, למרות שאינו ודאי שיצליח לפגוע בחברו.

אבל אדם שמחזיק בידו אקדח ואיננו יודעם אם זה אקדח אמיתי או אקדח דמה, יש מקום לומר שאין להרגו מספק, ובקורונה דמי לאקדח אמיתי.

ודו"ק כמו כן מה הדין באדם חולה קורונה שיצא מביתו, ונכנס לחנות, וע"כ הדביק את בעל החנות, וגרם לו להיכנס לבידוד, ואף גרם שהחנות תיסגר.

האם יש לחייבו בפיצוי על הנזק הכלכלי שגרם?

והיינו דיל"ע האם חיידקים נחשבים כהיזק שאינו ניכר, או דלמא שדווקא היזק רוחני נחשב היזק שאינו ניכר, והנה ראיתי בעבר שנחלקו בזה חכמי הדור לגבי כלב שליקק חבית יין, והוצרכו לשפכה, האם חייב בעל הכלב לשלם.

ולענ"ד נראה שחיידקים הוי היזק הניכר, שבאמת הדבר צ"ב שמדוע היזק שאינו ניכר לא יחשב היזק, ובשלמא בהיזק רוחני אפש"ל שע"ז לא חייבה תורה אלא על היזק גשמי, אבל על נזק של חיידקים לכאו' הוי היזק הניכר.

*נכתב לבירור הלכה, ולא לדינא.

השאר תגובה

פינת 'הידעת!'

עדכונים חדשות והגיגים הלכתיים שלא כדאי לפספס, מעניין מאוד!
חדש באתר!
עדכונים נוספים
תמונה של כיתת לימוד
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

מקצוע תורני

מקצוע תורני, במכללה חרדית , האפשרות לעבוד ולהישאר בתוך עולם ההלכה! לכל אברך שצועד את הפסיעות הראשונות בחיי הנישואין, עומדת מולו התמודדות להילחם ולשבת באוהלה

קרא עוד »
מילגת לימודים
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

כמה מרוויח סופר סת"ם?

האם העבודה כסופר סת"ם כעבודה עיקרית כדאית ? האם כהכנסה צדדית ? הרב רפאל שוורץ עושה לכם סדר במספרים! לעבוד כסופר סת"ם הינה עבודה ייחודית

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך