חולה מאומת שיוצא לרחוב וגרם לבעל החנות להיכנס לבידוד.. חייב?

Virus vaccination

האם חולה מאומת שיוצא לרחוב נחשב כרודף?
חולה שנכנס לחנות וגרם לבעל החנות להיכנס לבידוד האם חייב בפיצוי?

מאת הרב רפאל סויד שליט"א

ראש כולל נר יוסף אלעד, מחה"ס מנחת רפאל

חולה מאומת היוצא לרחוב ללא אמצעי הגנה, ונמצא בין אנשים, האם נחשב רודף?

ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב ע"ז "כמעט רודף", ויש להוסיף בזה שאמנם אחוז התמותה הוא נמוך, בין אחוז לשלושה אחוזים, מ"מ אין דנים רק את מי שיפגע באופן ישיר, אלא אף את התוצאות של מעגל ההדבקה.

ובזה לכאורה ודאי שאחד ימות מזה, ועכ"פ לא גרע מספק רודף, ודומה לאדם שמחזיק בידו כלי נשק ומכווין לכיוון אדם אחר, שהורגים אותו, למרות שאינו ודאי שיצליח לפגוע בחברו.

אבל אדם שמחזיק בידו אקדח ואיננו יודעם אם זה אקדח אמיתי או אקדח דמה, יש מקום לומר שאין להרגו מספק, ובקורונה דמי לאקדח אמיתי.

ודו"ק כמו כן מה הדין באדם חולה קורונה שיצא מביתו, ונכנס לחנות, וע"כ הדביק את בעל החנות, וגרם לו להיכנס לבידוד, ואף גרם שהחנות תיסגר.

האם יש לחייבו בפיצוי על הנזק הכלכלי שגרם?

והיינו דיל"ע האם חיידקים נחשבים כהיזק שאינו ניכר, או דלמא שדווקא היזק רוחני נחשב היזק שאינו ניכר, והנה ראיתי בעבר שנחלקו בזה חכמי הדור לגבי כלב שליקק חבית יין, והוצרכו לשפכה, האם חייב בעל הכלב לשלם.

ולענ"ד נראה שחיידקים הוי היזק הניכר, שבאמת הדבר צ"ב שמדוע היזק שאינו ניכר לא יחשב היזק, ובשלמא בהיזק רוחני אפש"ל שע"ז לא חייבה תורה אלא על היזק גשמי, אבל על נזק של חיידקים לכאו' הוי היזק הניכר.

*נכתב לבירור הלכה, ולא לדינא.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים כללי
סיפור מרגש ומפעים שהגיע למערכת … שלח לחמך על פני המים….השבוע הגיע למערכת סיפור נפלא ומעורר התפעלות על אמונה תמימה.השבוע התקשר למערכת המכון תלמיד…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
מתכוננים לקראת ראש השנה

העלינו לאתר את המדריך זה של הרב משה ויא, ניתן לראות כיצד לבדוק את הסימנים (סימנא טבא) של ראש השנה. הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות.

לחצו על הקישור – אופן בדיקת הסימנים (סימנא טבא) לראש השנה

שנה טובה ומבורכת
צוות מכון עליה