המדריך לרכישת תפילין!

המדריך לרכישת  תפילין:

רבים הם האבות שבנם בכורם מתקרב לגיל מצוות,  ולא בקיאים בדרך ובצורה שבו ירכשו לבנם את התפילין בפעם הראשונה , אז יש דרך אחת  שמקובלת היא להזמין פרשיות תפילין ישירות מסופר סת"ם ירא שמים, ולפנות עם הפרשיות למשפץ תפילין  כדי להשלים את הכנת התפילין, כך הדרך הנפוצה והמסורה לנו מדור דור.

כיום בדור שלנו נפוץ הנוהג בו לוקח אב הבר מצוה את בנו למפעל לראות את צורת הכנת התפילין, וזהו נוהג טוב, כדי לחנך הנער את חשיבות המצווה, ולגלות עניין ברכישת דבר חשוב זה, כמו להבדיל קניית דבר יקר ערך חשוב.

פרשיות

 • לקחת הפרשיות לייעוץ אצל סופר סת"ם נוסף, וכן להגהה.
 • בדיקת  ההכשר של הקלף
 • בכתב ספרדי ואר"י יש הידור שהשמות הקודש ייכתבו בחילוק אותיות
 • אין הידור להשתמש בקלף עבודת יד (מ"ב ל"ב ל 'חזו"א הל' תפילין ו 'י'), ויש מחמירים (מק"מ, גידולי הקדש ג 'ד')
 • המהדרין ייקחו מסופר סת"ם ששהה  בתענית דיבור בעת הכתיבה .

בתי תפילין

 • יש לבקש בתים "פרודות" (היינו שבתפילין של ראש אין דבק בין הבתים).
 • יש להדר בבתים "מכוונים" (דהיינו, שניכר מחוץ לבית, גיד שעובר בין הבתים).
 • יש לבקש בית של ראש עם חריצים ישרים בקציצה.
 • לבדוק בבית של ראש שיהיו ארבעת הבתים שווים ברוחבם.37
 • לגלות עניין, ומעורבות מול המוכר, כדי שיתאמץ בבחירת בתים נאים.
 • מומלץ לבקש מ"המכניס "שלא ידביק התיתורא לאחר התפירה ( חומרא של החזו"א)
 • אין מקום  להחמיר לקנות בית שהריבוע שלו נעשה שלא במכונה, כי גם במכונה נחשב "כח גברא" שהרי האדם לא עוזב את הבית מידו בזמן הרבוע ) זכרון אליהו עמ 'שצ"ג)
 • אין הקפדה  שהבתים של ראש ושל יד יהיו תואמים ושווים בגודלם!
 • יש לבקש מהמוכר אחריות בכתב על הבתים, בפרט שלא ייפתחו הפרודות. דבר זה שכיח בבתים שאינם איכותיים, אך המוכר יכול לתלות זאת כך שהבתים לא נשמרו מחמת חום וזיעה.

רצועות

 • לקנות רצועות עבודת יד עם הכשר שסומך עליו
 • רצועה השחורה משני צדדים הצבע לעולם לא מלבין והיא מאריכה ימים יותר.
 • יש לבקש להצמיד קשר של יד לבית על ידי גיד או חוט.
 • יש לבקש מקושר הרצועות לעשות לולאה קטנה בקשר של יד.
 • ·          על הקונה למדוד את התפילין עליו, לראות שהקשר של ראש במקום.
אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כתיבת סת"ם, על מצוות תפילין
במאמר זה נחקור את ההבדלים בין סדר הפרשיות בתפילין של ראש לתפילין של יד. כיצד ההלכה והמסורת מגדירות את הדרישות ומה המשמעות הרוחנית מאחורי…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
נפתחה קבוצת וואטסאפ לסופרי סת״ם

אם אתם סופרי סת״ם ואתם מעוניינים למכור את המוצרים שלכם, תוכלו לעשות את זה בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

גם אם אתם מעוניינים לרכוש תשמישי קדושה מסופרי סת״ם ישירות תוכלו לעשות זאת בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

שנה טובה