בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

הכרעות הלכתיות על פי DNA

D.N.A

לפני מספר שנים (2015) התגלה במחקר שהתבצע בטכניון בחיפה גילוי מדעי מדהים, שישנו גן מסוים שנמצא אצל עדות בני אשכנז שמגיע מצד האמא, וישנו אצל יהודים בפער של כפול 328 אצל יהודים מאשר אצל גויים.

ונשאלת השאלה האם ניתן לסמוך על זה מבחינה הלכתית, כלומר האם כשיבוא לפנינו אדם שנסתפק על יהדותו האם מחמת העובדה שיש לו גן זה נקבע שאדם זה יהודי.

והנה נושא זה תלוי בשאלה הכללית האם סומכים על D.N.A . שעוד חזון למועד לכתוב בנושא.

ונסכם בקצרה את הדעות שמצד אחד דעת מרנן הגר”ש וואזנר והגר”נ קרליץ זצ”ל דאין סומכין על D.N.A . לא בממונות ולא בעגונות, אלא רק לעניין זיהוי מת וקבורה ואבלות.

ומאידך גיסא הדעה הקיצונית השנייה היא דעת הגר”מ שטרנבוך והגרז”נ גולדברג שליט”א שדנ”א הוי בירור ודאי ומוציאים על פי זה ממון וקובעים ממזרות ומתירים עגונות.

תוצאת תמונה עבור DNA דם

ואילו דעת מרנן הגרי”ש אלישיב והגר”ע יוסף זצ”ל דלגבי ממונות אין זה מועיל, ואילו להתיר עגונות הרי זה מועיל.

אך לגבי שאלתנו יש לשאול היאך לאותם גוים, יש את הגן היהודי, שהרי מאמא יהודיה לא יכול לצאת גוי, וכולם יצאו מאמא אחת, ולא מסתבר שזו הייתה אמא גויה שצאצאיה התגיירו, דלא מסתבר שכל כך הרבה מעם ישראל הם גרים, ובפרט שלא ידוע על גירות נפוצה בארצות אשכנז.

ויתירה מזו, הרי אחוז היהודים בעולם הוא אחד לאלף, ואם כן ישנם יותר נושאי גן גויים מאשר יהודים, דאמנם באחוזים יש פי 328 יהודים בעלי הגן, אבל יש פי אלף גויים.

ודוגמא לדבר, אם נאמר שאין הבדל באנגלית בין שפת אם לשפה שנייה, אם כן רוב האמריקאים דוברי אנגלית, אולם רוב דוברי האנגלית אינם אמריקאים, וא”כ כשיבוא לפנינו אדם שנסתפק אם הוא אמריקאי, לא נוכל להכריע שהוא אמריקאי על סמך ידיעת השפה האנגלית.

ועל כן נראה שלא ניתן להסתמך על זה. וראה בכל זה בספר בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים של הרב ישראל בירנבאום שליט”א והרב זאב ליטקה שליט”א.

השאר תגובה

פינת 'הידעת!'

עדכונים חדשות והגיגים הלכתיים שלא כדאי לפספס, מעניין מאוד!
חדש באתר!
עדכונים נוספים
תמונה של כיתת לימוד
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

מקצוע תורני

מקצוע תורני, במכללה חרדית , האפשרות לעבוד ולהישאר בתוך עולם ההלכה! לכל אברך שצועד את הפסיעות הראשונות בחיי הנישואין, עומדת מולו התמודדות להילחם ולשבת באוהלה

קרא עוד »
מילגת לימודים
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

כמה מרוויח סופר סת"ם?

האם העבודה כסופר סת"ם כעבודה עיקרית כדאית ? האם כהכנסה צדדית ? הרב רפאל שוורץ עושה לכם סדר במספרים! לעבוד כסופר סת"ם הינה עבודה ייחודית

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך