הגהת סת"ם ע"י מחשב האם מועילה?

במאמר זה נעסוק בשאלה שעוררה פולמוס גדול - האם הגהת סת"ם ע"י מחשב מועילה? למרות שהיא מדויקת יותר מיד אדם, האם חובה שההגהה תבוצע ע"י אדם? - מאת הרב רפאל סויד שליט"א ראש כולל שערי דעה מח"ס מנחת רפאל.
הגהת סת"ם ע"י מחשב

לפני כארבעים שנה הומצא פטנט בארה"ב, שאפשר לעשות בדיקת והגהת ספרי תורה על ידי מחשב. וזה כמובן בצורה מהירה ומדויקת הרבה יותר מהגהה ע"י סופר סת"ם. וכשעלה פטנט זה על שולחן מלכים, הדבר עורר פולמוס גדול.

הפוסקים שאסרו הגהת סת"ם ע"י מחשב

וכדלהלן, בשו"ת משנה הלכות [חי"א סי' קי"ד] הביא חמישה עשר נימוקים לאסור הגהה על ידי מחשב. ונביא את חלקם:

א) מכיוון שההלכה מחייבת הגהה על ידי אדם. אם כן, יש לחשוש שבסופו של דבר יסתפקו בבדיקת מחשב בלבד.

ב) מטעם של "חדש אסור מן התורה". כלומר שעדיף שלא לקבל הצעות ופטנטים חדשים. וכדברי החתם סופר [בשו"ת חתם סופר או"ח סי' כ"ח], ג' גזירה שמא יאמרו שעיקר הגהה היא על ידי בדיקת מחשב. וכמו שגזרו חכמים שלא לרחוץ לאחר הטבילה, כדי שלא יאמרו שהרחיצה היא המטהרת.

הפוסקים שהתירו הגהת סת"ם ע"י מחשב

ומאידך גיסא רבים מהפוסקים התירו דבר זה, ואף ראו זאת מאוד בחיוב. ומהם, הגר"ש וואזנר זצ"ל [שבט הלוי ח"ז סי' ב'], הגר"נ גשטטנר זצ"ל [שו"ת להורות נתן ח"ו סי' א'], מנחת יצחק [ח"י סי' פ"ט], הגר"נ קרליץ זצ"ל [חוט שני נושאים שונים סימן לב סעיף יט], הגר"ע יוסף זצ"ל [לשכת הקודש ח"ב עמ' רע"ז], ויבלחט"א הגר"מ שטרנבוך שליט"א [תשובות והנהגות ח"ב סי' פ"ט], ועוד רבים נוספים, יש לציין שהיו מגדולי ישראל שבתחילה אסרו את הדבר, אולם לאחמ"כ חזרו בהם והתירו, ובהם הגרי"ש אלישיב זצ"ל [לשכת הקודש ח"ב עמ' רע"ח].

והגר"ש וואזנר הפליג מאוד בשבח המצאה זו, ואמר שהלוואי ויהיה עמהם בגן עדן. על כך שהצילו את עם ישראל מסת"ם פסול! ובבדיקות נתגלה שכשני שליש מהסת"ם היה פסול, ובס"ת לאחר השואה תשעים אחוזים היו פסולים. ויש להוסיף שדעת פוסקים רבים, שכיום הדבר נהיה חיוב לבדוק גם ע"י מחשב. ומהם הגר"ש וואזנר והגרש"ז אויערבאך זצ"ל [ספר סת"ם פרק צז]. אמנם לדעת הגר"ח קניבסקי והגר"נ קלריץ זצ"ל ויבלחט"א הגר"מ שטרנבוך, אין זה חיוב, אבל ראוי לבדוק על ידי מחשב.

ולסיום נכתוב מעשה שרואים את הצלחת הדבר

הסיפור הנפלא הבא מבהיר היטב את תמונת מצב הדברים: לגאון הקדוש ממונקטש, רבי צבי הירש שפירא זי"ע בעל ה"דרכי תשובה". היה ספר תורה יקר ומפואר. ספר התורה היה חביב לו כל כך עד ששלחו לבדיקה כשלושים פעם. ביום מן הימים, הודיעו לו שרבי אליעזר מבריגל זצ"ל הגיע לעירו לזמן קצר בדרכו למקום אחר.

רבי אליעזר היה ידוע כמגיה הטוב שבדור שלא היה כמותו במלאכת הגהת סת"ם. מיהר האדמו"ר לבקש מרבי אליעזר שיישאר בעיר זמן מועט כדי לבדוק את ספר התורה החביב שלו. כמובן, כבוד גדול היה לרבי אליעזר לעשות כן, וקיבל בשמחה את עבודת ההגהה. לאחר גמר הבדיקה בא רבי אליעזר אל

האדמו"ר ואמר לו שאמנם ספר התורה נכתב בשיא ההידור והוא מיוחד ביופיו, אבל למרות כל זאת הוא גילה בו טעות גמורה של החלפת שתי מילים זו בזו. וכמובן ספר תורה שכזה הינו פסול. מיותר לומר שהדברים המפתיעים זעזעו אותו לחלוטין…

ביקש האדמו"ר מרבי אליעזר שלא יגלה את מקום הטעות, ושיישאר בעיר עוד ימים אחדים עד שהמגיהים שבעיר יבדקו גם הם את ספר התורה. ואכן מולאה בקשתו, אך המגיהים לא הצליחו לגלות שום טעות, ביקש האדמו"ר מרבי אליעזר שעתה יגלה רק באיזה חומש נמצאת הטעות.

בספר שמות נמצאת הטעות

"בספר שמות נמצאת הטעות" ענה לו המגיה המומחה. חזרו המגיהים ובדקו את כל ספר שמות ולא גילו שום טעות. חזר האדמו"ר וביקש שעתה יגלה רבי אליעזר רק באיזו פרשה נמצאת הטעות. "בפרשת בשלח" הייתה התשובה.

שוב בדקו המגיהים את כל פרשת בשלח אך לא גילו בה שום טעות. "הטעות נמצאת בשירת הים! "אמר רבי אליעזר. בדקו בשירת הים ולא מצאו… " נו", שאל האדמו"ר, "היכן יש כאן החלפת שתי מילים". ואז גילה להם רבי אליעזר שבפסוק "מכון לשבתך פעלת ד', מקדש ד' כוננו ידיך" [שמות ט"ו, י"ז], בו מופיע שם השם פעמיים. כשבפעם הראשונה הוא צריך להיכתב הוי' ובפעם השנייה אדנות.

בספר התורה של האדמו"ר החליף הסופר את שני השמות. בשם הראשון כתב אדנות ובשם השני כתב הוי'… טעות כזאת הייתה מתגלה על ידי בדיקת המחשב, עוד טרם תפירת היריעות [ספר סת"ם פרק צז].

רוצים להיות מגיהים מבוקשים ולעסוק במקצוע קודש של הגהת סת״ם? אנו מזמינים אתכם לקרוא על הקורס הגהה שלנו

רוצים ללמוד ולהיות סופרי סת"ם? ולהתפרנס בכבוד ממקצוע קודש זה? הכירו את הקורס המקיף של מכון עליה. למידע נוסף על קורס סופרי סת"ם

אולי יעניין אותך להמשיך לקרוא במאמרים הבאים:

אולי תרצה לחזור לחלק מסוים במאמר?
פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כתיבת סת"ם
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
נפתחה קבוצת וואטסאפ לסופרי סת״ם

אם אתם סופרי סת״ם ואתם מעוניינים למכור את המוצרים שלכם, תוכלו לעשות את זה בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

גם אם אתם מעוניינים לרכוש תשמישי קדושה מסופרי סת״ם ישירות תוכלו לעשות זאת בקבוצת הוואטסאפ הזאת.

שנה טובה