בית מדרש גבוה להלכה ומעשה

האם מותר לקבוע פגישה עסקית במסעדה לא כשרה?

גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס שליט"א,

האם מותר להיפגש במסעדה לא כשרה?

נשאלתי מאנשי עסקים ביוהנסבורג, הנצרכים לעיתים להיפגש פגישות עסקיות במסעדות מקומיות, שכמובן אינן כשרות, האם מותר להיכנס למסעדה המאכילה נבלות וטריפות, וכמובן לא לאכול בא מאומה, או דלמא שיש לאסור משום מראית העין.

התשובה לשאלה

בשו"ת אגרות משה [או"ח ח"ב סי' מ'] כתב לדון בשאלה זו, וכתב לאסור משום מראית העין, אלא שבמקום צורך גדול, כתב להקל בזה, וצורך גדול היינו כגון שצמא מאוד, והביא ראיה לדבריו מהגמ' בכתובות [ס,ב] שבמקום צער התירו מראית העין בחדרי חדרים, ועל כן התיר להיכנס למסעדה שאינה כשרה, רק במידה ויש צער גדול, וכן אין יהודים בסביבה.

אולם יש להעיר על דברי האגרות משה, שהרי שם לא התירו מראית העין, אלא מלאכה כלאחר יד, ואמנם שניהם גזירות דרבנן, אולם כבר כתבו תוס' [חולין קד,ב בנדה לג,ב] שאין לדמות גזירות חז"ל זו לזו, וממילא אין ראיה מהגמ' בכתובות להתיר.

אולם למעשה יש להתיר מטעמים אחרים, א' משום שכל דבר שלא גזרו חז"ל במפורש, אין לאסור מדעתנו, ואמנם נחלקו בזה האחרונים, האם יש להוסיף ולאסור את מה שלא גזרו חז"ל ברוח הגזרות האחרות, אולם בשעת הדחק יש לסמוך על המקילים.

וטעם נוסף להקל, כיוון שמראית העין הוא דבר שמשתנה לפי המקום והזמן, ויש לכך כמה דוגמאות, כגון עניין פאה נכרית, שלדעת הפוסקים שאסרו מחמת העין שנראית כפנויה, אולם כיום שרוב הנשואות הולכות בפאה נכרית, כבר אין טעם לאסור מחמת מראית העין.

(הערת העורך : אבל לבני עדות המזרח אסר זאת הגר"ע יוסף זצ"ל)

למעשה נראה להחמיר בזה במקומות רגילים, אולם במסעדות הסמוכות למקומות עבודה, שהרגילות לשבת במקומות אלו, ולסגור עסקאות יש להקל.

כדי להיות מומחה בדיני כשרות ניתן להצטרף לקורסים שלנו קורס משגיחי כשרות שמתקיים כמה פעמים בכל שנה ויש לנו במכון עליה אלפי בוגרים בכל רחבי הארץ וגם בעולם!

השאר תגובה

פינת 'הידעת!'

עדכונים חדשות והגיגים הלכתיים שלא כדאי לפספס, מעניין מאוד!
חדש באתר!
עדכונים נוספים
תמונה של כיתת לימוד
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

מקצוע תורני

מקצוע תורני, במכללה חרדית , האפשרות לעבוד ולהישאר בתוך עולם ההלכה! לכל אברך שצועד את הפסיעות הראשונות בחיי הנישואין, עומדת מולו התמודדות להילחם ולשבת באוהלה

קרא עוד »
מילגת לימודים
הידעת!
הרב רפאל שוורץ

כמה מרוויח סופר סת"ם?

האם העבודה כסופר סת"ם כעבודה עיקרית כדאית ? האם כהכנסה צדדית ? הרב רפאל שוורץ עושה לכם סדר במספרים! לעבוד כסופר סת"ם הינה עבודה ייחודית

קרא עוד »
מעלין בקודש עם מכון עליה

רוצה לעלות בסולם ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע ע"י מקצוע תורני מכובד? 

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 20,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך