האם מותר לקבוע פגישה עסקית במסעדה לא כשרה?

האם מותר לקבוע פגישה עסקית במסעדה לא כשרה?
גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס שליט"א,

האם מותר להיפגש במסעדה לא כשרה?

נשאלתי מאנשי עסקים ביוהנסבורג, הנצרכים לעיתים להיפגש פגישות עסקיות במסעדות מקומיות, שכמובן אינן כשרות, האם מותר להיכנס למסעדה המאכילה נבלות וטריפות, וכמובן לא לאכול בא מאומה, או דלמא שיש לאסור משום מראית העין.

התשובה לשאלה

בשו"ת אגרות משה [או"ח ח"ב סי' מ'] כתב לדון בשאלה זו, וכתב לאסור משום מראית העין, אלא שבמקום צורך גדול, כתב להקל בזה, וצורך גדול היינו כגון שצמא מאוד, והביא ראיה לדבריו מהגמ' בכתובות [ס,ב] שבמקום צער התירו מראית העין בחדרי חדרים, ועל כן התיר להיכנס למסעדה שאינה כשרה, רק במידה ויש צער גדול, וכן אין יהודים בסביבה.

אולם יש להעיר על דברי האגרות משה, שהרי שם לא התירו מראית העין, אלא מלאכה כלאחר יד, ואמנם שניהם גזירות דרבנן, אולם כבר כתבו תוס' [חולין קד,ב בנדה לג,ב] שאין לדמות גזירות חז"ל זו לזו, וממילא אין ראיה מהגמ' בכתובות להתיר.

אולם למעשה יש להתיר מטעמים אחרים, א' משום שכל דבר שלא גזרו חז"ל במפורש, אין לאסור מדעתנו, ואמנם נחלקו בזה האחרונים, האם יש להוסיף ולאסור את מה שלא גזרו חז"ל ברוח הגזרות האחרות, אולם בשעת הדחק יש לסמוך על המקילים.

וטעם נוסף להקל, כיוון שמראית העין הוא דבר שמשתנה לפי המקום והזמן, ויש לכך כמה דוגמאות, כגון עניין פאה נכרית, שלדעת הפוסקים שאסרו מחמת העין שנראית כפנויה, אולם כיום שרוב הנשואות הולכות בפאה נכרית, כבר אין טעם לאסור מחמת מראית העין.

(הערת העורך : אבל לבני עדות המזרח אסר זאת הגר"ע יוסף זצ"ל)

למעשה נראה להחמיר בזה במקומות רגילים, אולם במסעדות הסמוכות למקומות עבודה, שהרגילות לשבת במקומות אלו, ולסגור עסקאות יש להקל.

כדי להיות מומחה בדיני כשרות ניתן להצטרף לקורסים שלנו קורס משגיחי כשרות שמתקיים כמה פעמים בכל שנה ויש לנו במכון עליה אלפי בוגרים בכל רחבי הארץ וגם בעולם!

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »