איסור קיום מצוות ברית מילה בצרפת עקב הקורונה

הנה בצרפת גזרו הרשויות שלא למול תינוקות משום חשש ההדבקה של התינוק בקורונה, ויש לדון האם מחויבים למול, אף במחיר של סכנה משום השלטונות? ושאלה זו נחלקת לכמה חלקים, א': האם האב מחויב להסתכן כדי לקיים מצוה זו?
גדול הפוסקים בנושא ברית מילה

מאת הגר"מ שטרנבוך שליט"א

גדול הפוסקים
ראב"ד בד"צ העדה החרדית

בצרפת אסרו על קיום ברית מילה בתקופת הקורונה, כיצד ינהגו ?

הנה בצרפת גזרו הרשויות שלא למול תינוקות משום חשש ההדבקה של התינוק בקורונה, ויש לדון האם מחויבים למול, אף במחיר של סכנה משום השלטונות? ושאלה זו נחלקת לכמה חלקים,

א': האם האב מחויב להסתכן כדי לקיים מצווה זו?
ב': אף אם נאמר שהאב מחויב להסתכן, מכל מקום מכיוון שהחיוב המצווה היא על האב ולא על המוהל, אולי אין המוהל מחויב להסתכן?

או דילמה שמחויב אף המוהל מדין חיוב בית דין, (בית דין מחויבים למול כשאין אב שימול,) ואף במקרה זה נחשב שאין אב.

וכמו"כ יש לדון האם הדבר נחשב כפיקוח נפש, כלומר האם הולכים אחרי הרופאים של צרפת, או שנלך אחרי הרופאים ברוב העולם שלא אסרו את ברית המילה?

ופסק בזה הגאון רבי אשר וייס שליט"א גאב"ד

דרכי תורה שהולכים אחרי הרשויות שבכל מדינה, וכמו כן צירף את הטענה שיש לחשוש לחילול השם, שאומרים שהחרדים לא מקיימים את ההנחיות ומפיצים את המחלה, ובמילה מצינו שאף בפקוח נפש שאינו ודאי, כגון במתו אחיו מחמת מילה, אין מלים במצב כזה.

ועוד שאלה, האם מחויב לנסוע לארץ אחרת שבהן מותר למול?

והנה ידועים דברי החיי אדם שכתב שאדם לא מחויב לנסוע לעיר אחרת לשמוע תקיעת שופר, ולכאורה הוא הדין בענייננו, ולכאורה הוא הדין גם לגבי המוהל שאינו מחויב לנסוע למקום רחוק כדי למול תינוקות שאין מי שימול אותם כעת עקב הקורונה, (שהרי אין בכל עיר ועיר באירופה מוהל, ועל כן כשיש סגר על העיר אין יכולים למול).

והנה בשו"ת מנחת יצחק (ח"ב סי' ע"ה) כתב שמחויב המוהל לנסוע לעיר אחרת כדי למול תינוק, ובמנחת אשר (כללי המצוות סי' כ"ד אות ג') כתב לחלק שמצווה המוטלת על הרבים אין היחיד מחויב לטרוח כל כך, וכמובן שאף אם יש מוהל גוי שיכול לעשות את הפריעה בניתוח, אף אם האב ימול, מ"מ אין לעשות את הפריעה ע"י גוי, כיון שההלכה היא שמל ולא פרע כאילו לא מל, ואם כן נחשב שמל ע"י גוי, ואין למול על ידי גוי.

אנו מכון עליה מכשירים אלפי בוגרים בהכשרת מוהלים מוסמכים, אם זה מעניין אותך תלחץ על הקישור ותקבל את כל המידע שחיפשת על הקורס שלנו.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על ברית מילה
כל הורה שמגיע לרגע הגדול של הולדת בנו, נתקל בשאלות רבות, אך השאלה החשובה ביותר היא, איזה מוהל ניקח ? למכון עליה אלפי בוגרים…
מעלין בקודש במכון עליה
רוצה לעלות במעלות ההצלחה ולהגיע לפרנסה בשפע?

אנו מזמינים אותך לבית המדרש מהלכה למעשה!
'מכון עליה' המכון המוביל והמוכר בארץ ובעולם לעיסוק במקצועות קודש, מעל 30,000 בוגרים!

בחר במקצוע המתאים לך מתוך מגוון רחב של קורסים.

הקורסים הבאים נפתחים בקרוב
שריין מקום גם עבורך!
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
החנות הדיגיטלית למוצרי קדושה

אנו מזמינים אתכם לבקר בחנות הדיגיטלית 'לומדים שופס' בשיתוף העמותה 'לומדים בעליה'. אצלנו תוכלו לרכוש ציוד לסופרי סת"ם, ציוד לשוחט ולמוהל. במחירים הטובים ביותר, ובאיכות הגבוהה ביותר.

לחצו על הקישור ↓
לומדים שופס – החנות למוצרי קדושה »