בחזקת בשרי/ חלבי

שאלות רבות ומגוונות מגיעות סביב ענין אכילת דבר פרווה שהוא "בחזקת בשרי", האם צריך להמתין לאחר אכילתו כדין המתנה באכילת בשר שש שעות? ומה ההגדרה של מאפים פרווה "בחזקת חלבי"?

מאת הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א

מחבר הספר "הכשרות למעשה"
רב ק"ק עין חמד
כשרות
  • כגון: השתמשנו בתנור ביתי לדברי בשר ולאחר מכן אפינו דבר פרווה כגון חלות/ עוגה, האם מותר לאכול את הפרווה בארוחה חלבית?
  • וכן, באופן שקנינו פלאפל שבאותו מקום מוכר גם שווארמה ודברי בשר, האם לאחר אכילת הפלאפל יש להמתין שש שעות?
  • וכיצד עלינו לנהוג בקונדיטוריה שמופיע שילוט המאפים "בחזקת חלבי"?

ידועה ההלכה שלדעת השו"ע )יו"ד סימן צה ס"א( דבר שהוא פרווה שהתבשל/ נאפה בכלי בשרי מותר לאכול את הפרווה יחד עם מאכלי חלב. ולדעת רוב פוסקי בני ספרד, היתר זה אמור אף שהכלי הבשרי הוא בן יומו והוא מה שנקרא בהלכה "נותן טעם בר נותן טעם".

ואילו לדעת הרמ"א (שם ס"ב) לא מקילים בבן יומו, אלא אם כן עברו על הכלי עשרים וארבע שעות מאז שהשתמשו בו לבשר ולאחר מכן השתמשו לדבר פרווה, מותר לאוכלו עם חלב.

אולם יש להדגיש שאף לדעת השו"ע, כל דין זה אמור כאשר לאחר השימוש בבשרי הכלי היה נקי והשתמשנו בו לפרווה, אז מותר לאוכלו עם חלבי. ולכן בביתנו הפרטי שיש יותר פיקוח על הדבר, קודם שהוכנס מאכל פרווה לכלי הבשרי הוא היה נקי משיורי בשר, אכן הפרווה מותר באכילה עם חלב.

אך במקומות ציבור כגון, חנות פלאפל שיש לו מלקחיים שבהם הוא נותן את בשר השווארמה, ולאחר מכן לוקח בהם את כדורי הפלאפל ולא פעם נשאר במלקחיים רצועות בשר, הפלאפל בשרי.

ועוד, לא פעם באותו שמן שמטגן את כדורי הפלאפל הוא מטגן שניצל. ]במקום ציבור נשאר בשמן שיורי בשר היות והחלפת השמן כאחת לשבוע[. באותם קונדיטוריות שרשום דברי המאפה "בחזקת חלבי" היינו, שהכניסו לתנור מאפים חלביים ולאחר מכן הכניסו דברי מאפה פרווה, נכון שלדעת השו"ע הנז"ל הדבר מותר לאכול את הפרווה בארוחה בשרית. אולם במקומות ציבור הדין שונה.

ראשית, יתכן והכניסו את מוצרי המאפה הפרווה יחד באותו זמן עם החלבי ובכהאי גוונא, אף לדעת השו"ע אין להקל. ואף אם נותנים את הפרווה בתנור לאחר החלבי, לא פעם משתמשים באותם מגשים לפרווה ולחלבי ובדרך כלל אינם נקיים לגמרי ולא פעם נשאר בהם שיורי גבינה.

וכן, משתמשים באותם מלקחיים, לכן יש להחמיר אף לדעת בני ספרד ולא לאכול את מאפה "הפרווה" בארוחה בשרית.

אתם מוזמנים לראות את הפרטים על הקורס כשרות שלנו, ותוכלו להתרשם.

פרטי המחבר
מכון עליה
מכון עליה
'מכון עליה' הנה מכללה המפיקה אלפי קורסים תורניים בנושאים: קורס הכשרת שוחטים, הכשרת מוהלים מוסמכים, הכשרת סופרי סת"ם, הכשרת רב מקדש בחופה והכשרת משגיחי כשרות ועוד המון סוגים שונים של קורסים בכל רחבי הארץ ובעולם.

השאר תגובה

מאמרים נוספים על כשרות והשגחה
האם מותר לקנות ירקות עלים שאינם נקיים מחרקים, היות ובירקות ללא חרקים [הנקרא גוש קטיף], משתמשים בחומרי הדברה מסוכנים ורעילים למניעת חרקים, והרי…
כלי נגישות
עדכוני המכון
העדכון האחרון מאת מכון עליה
לקיים בנו חכמי ישראל:
הרב יצחק כהן

אנא הרבו בתפילות ותחנונים לרפואתו השלמה של רבה של שכונת שמואל הנביא בירושלים הגה"צ הרב יצחק כהן שליט"א. שעובר היום הליך רפואי מורכב בחו"ל וזקוק לרחמי שמים מרובים.
היום יתקיימו עצרות ותפילות בכמה מוקדים ברחבי הארץ ע"פ הוראת ר"י פורת יוסף הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א והראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א תתקיים עצרת תפילה ואמירת סליחות עם הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליט"א בבית כנסת המרכזי ברחוב שמעון הצדיק שכונת שמואל הנביא בשעה 17:00
שמו לתפילה: רבי יצחק בן ימנה